Lars Våge

Bibliotekarie|Librarian

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Våge, L. (2004). Söktjänster för bloggar. Tidskrift för Dokumentation, vol. 59: 2, ss. 45-50.  

Våge, L. (2002). Search engines of today and beyond. Tidskrift för Dokumentation, vol. 57: 3, ss. 79-85.  

Böcker

Våge, L. & Iselid, L. (2010). News Search, Blogs and Feeds : A toolkit. Oxford : Chandos Publishing

Våge, L. , Dalianis, H. & Iselid, L. (2008). Informationssökning på Internet. Lund : Studentlitteratur AB

Våge, L. , Stattin, E. & Nygren, G. (2005). Bloggtider. Stockholm : Institutet för Mediestudier/Sellins & Partner

Kapitel i böcker, del av antologier

Björk, A. , Rönngren, Y. & Våge, L. (2023). Adult Persons with ADHD and Their Lifestyle. I Clinical Handbook of ADHD Assessment and Treatment Across the Lifespan. Springer. S. 161-182.  

Våge, L. & von Essen, M. (2016). Pressregister, tidningsdigitalisering och sökbarhet : om konsten att upptäcka nya saker. I Presshistorisk årsbok 2016. Stockholm : Svensk Presshistorisk Förening (Presshistorisk årsbok). S. 123-132.

Iselid, L. & Våge, L. (2008). Att söka information på Internet. I Tekniken bakom språket. Stockholm : Institutet för språk och folkminnen, Norstedts Akademiska (Språkrådets skrifter). S. 49-72.

Konferensbidrag

Holmberg Runsten, J. , Våge, L. & Fahlén, D. (2023). Extraction and Analysis of Citation Data from Student Output in Order to Improve Library Instruction. Paper presented at the Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, October 11–13, 2023 in Gothenburg, Sweden.  

Våge, L. (2010). How to get the most from free news search. I Online Information 2010: Conference proceedings. London : . S. 97--99.  

Våge, L. (2007). Latest developments in European search engines. I Online Information 2007 : Conference proceedings. London : . S. 17--19.

Rapporter

Våge, L. (2015). Svenskt Pressregister 7. 1903-1911. Sundsvall : (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 1).      

Våge, L. (2006). Bloggar, censur och yttrandefrihet : exempel från Kina och Iran. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 16).  

Dataset

Våge, L. (1999). Svenskt Pressregister 1903-1911. Härnösand : Mitthögskolans bibliotek..      

Övrigt

Våge, L. (2004). Bloggologi : bloggen - en informationsväg i tiden.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21