Maria von Essen

Bibliotekarie|Librarian

Bakgrund

Magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap från 2005, Uppsala universitet. Mellan åren 2005-2013 var jag anställd som bibliotekarie på Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek. På KB arbetade jag bland annat med pliktmaterial, bibliografering och katalogisering samt digitalisering av dagstidningar. 2007-2008 var jag teamledare för Team Tidningar. Innan jag började arbeta här på Mittuniversitetet, hösten 2013, vikarierade jag en period på Folkhälsomyndigheten och på Östersunds bibliotek.

Övrigt

Särskilda ansvarsområden inom biblioteket: Forskningsnära tjänster, Publicering, Open Access, forskningsdatahantering och referenshantering.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

von Essen, M. (2023). Att levandegöra en vit kub : Utställningsproduktion vid campus Östersund. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 15-30.

von Essen, M. & Reberg, M. (2023). Introduktion : Rollen som utställningskurator till en forskningskommunicerande utställning i biblioteksrummet. I MIUN Research Exhibition : Utställningsproduktion i universitetsbibliotekets fysiska och webbaserade rum. Sundsvall : Mittuniversitetet (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek). S. 13-14.

Våge, L. & von Essen, M. (2016). Pressregister, tidningsdigitalisering och sökbarhet : om konsten att upptäcka nya saker. I Presshistorisk årsbok 2016. Stockholm : Svensk Presshistorisk Förening (Presshistorisk årsbok). S. 123-132.

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Konstnärlig output

Asklund, H. , Engholm, V. , von Essen, M. , Reberg, M. , Granlund, H. , Mähler, M. , Conti, E. , Degerman, P. , Jonsson, B. & et al. (2021). Människan i skogen, skogen i människan : Miun Research Exhibition.

Konferensbidrag

Giritli Nygren, K. , Öhman, S. , von Essen, M. & Olofsson, A. (2022). 20 years of studies of risk and intersectionality. I Book of Abstracts : Living with Risks: Sharing the Good Practice.. S. 62-

Reberg, M. & von Essen, M. (2021). Supporting exhibition design with digital tools in an academic library setting during the Covid-19 pandemic. I ICERI2021 Proceedings.. S. 1172--1179.

Sidan uppdaterades 2023-09-21