Veronica Norman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428904
  • E-postadress: veronica.norman@miun.se
  • Rumsnummer: R304
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Arkiv- och informationsvetenskap, Datavetenskap, Fotografi, Grafisk design, Industridesign

Hej!
Jag jobbar på studentexpeditionen i R-huset, plan 3, Campus Åkroken - Sundsvall. Välkommen att höra av dig via telefon, e-post eller besök så försöker jag hjälpa dig så gott jag kan!

Jag servar institutionen för Design (DES) där dessa program ingår:
* Grafisk design
* Industridesign

Jag är också delaktig i Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) där jag hjälper till med administrationen kring fristående kurser och kurspaket inom följande ämnen:
* Arkiv- och informationsvetenskap
* Datavetenskap


Bakgrund

Jag har jobbat på Mittuniversitetet sedan december 2000, då det fortfarande hette Mitthögskolan. Jag startade min karriär på informationsavdelningen och har sedan provat mig fram på några olika avdelningar inom universitetet.

Sidan uppdaterades 2021-11-24