Victoria Engman

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-142 89 90
  • E-postadress: victoria.engman@miun.se

Övrigt

Särskilda ansvarsområden inom biblioteket: Fjärrlån Läsnedsättning