Victoria Sjöbom

Personalchef|Personalchef

  • Tjänstetitel: Personalchef
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428018
  • E-postadress: victoria.sjobom@miun.se
  • Ort: Sundsvall