Victoria Sjöbom

Personalchef|Personalchef

  • Tjänstetitel: Personalchef
  • Avdelning: HR-avdelningen (HR)
  • Telefon arbete: 010-142 80 18
  • E-postadress: Victoria.Sjobom@miun.se
  • Ort: Sundsvall