Idun Winqvist

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Legitimerad sjuksköterska på vårdavdelning
Distriktssköterska inom hemsjukvård och primärvård

Forskningsområden

Säker evidensbaserad vård och förbättringskunskap.
I detta område studeras hur vi bäst kan förebygga och förhindra vårdskador och onödigt lidande för personer och närstående. En aspekt är forskning inom vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Informatik och samverkan i team
I detta område studeras vårdorganisationen, vårdkedjan och digital kompetens betydelse för vårdens kvalitet. Forskningen inbegriper vidare effekter av gott ledarskap och teamarbete i olika kontext.

Forskning

Aktiv inom ett forskningsprojekt om vårdkvalitet vid övergångar från sjukhusvård till hemsjukvård i gles landsbygd. Vårdövergångsprocessen handlar om åtgärder för säkerställd kontinuitet och samordning av hälso- och sjukvården under patientöverföring från en plats till en annan. Det övergripande syftet är att utforska uppfattningar av vårdkvalitet i övergångsprocessen, vilket innefattar vården innan, under och efter att vuxna personer i behov av vård i hemmet förflyttas från sjukhusvård till hemsjukvård.

Undervisning

Involverad i undervisning härrörande sjuksköterskeprogrammet på grundnivå. Föreläser inom förbättringsarbete och förändringsreaktioner. Bedömer verksamhetsförlagd utbildning inom öppna vårdformer (eg. hemsjukvård/primärvård) liksom skriftliga inlämningar. Handleder uppsatser t.o.m. kandidatnivå.

Extra kontaktinformation

Linkedin
linkedin.com/in/idun-winqvist-2ba57b249

Researchgate
https://www.researchgate.net/profile/Idun_Winqvist

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Näppä, U. , Nässén, E. & Winqvist, I. (2023). Palliative care in rural areas – collaboration between district nurses and doctors : an interview study. BMC Palliative Care, vol. 22: 1  

Winqvist, I. , Näppä, U. & Häggström, M. (2023). Quality of care during rural care transitions : a qualitative study on structural conditions. BMC Nursing, : 22  

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Marie, H. (2023). Reducing risks in complex care transitions in rural areas : a grounded theory. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, vol. 18: 1  

Konferensbidrag

Winqvist, I. , Näppä, U. , Rönning, H. & Häggström, M. (2023). Att minska riskerna vid komplexa vårdövergångar i gles landsbygd : En Grundad Teori. Paper presented at the Norrskenskonferensen, Luleå, 14-15 september, 2023  

Sidan uppdaterades 2023-09-21