Maria Warne

Universitetslektor|Senior Lecturer

Bakgrund

I took my master's degree in public health science at Mälardalen University and after seven years of practical public health work in the county and municipality, I was accepted to a doctoral position in health science at Mid Sweden University in 2009. I defenden my thesis "Where the pupils are - a setting approach on the school as a supportive environment for health" in 2013. Since 2014 I am a lecturer in rehabilitation science at the department of health sciences (HOV).

Forskningsområden

Health promotion
Health for school children and young adults
Settings approach
School as a setting for health
Photovoice
Qualitative health

Forskning

From the first of September 2022, I am a project leader of the IDE-project, a research project in collaboration with Härnösand municipality about influential, participation and empowerment among young people with intellecutal disabilities. The project will involve researchers from the department of health sciences (HOV) and the department of design (DES). I am especially interested in participation and its dimensions. The visual metod photovoice is a part of my research and has been with me since my doctoral studies. The article Photovoice: an opportunity and challenge for studnt's genuine participation has been citet over hundred times .

Undervisning

Health Promoting Working Life
Rehabilitation Methods in Working Life
Participation and Social Change
Scientific methods

Övrigt

I  coordinate the work on Supported Education, educational support to students with menthal health problems, at Mid Sweden University. You can find more information in Swedish here: https://www.miun.se/medarbetare/undervisning/stod-for-pedagogisk-utveckling/pedagogisk-utveckling/sed/

and here: https://www.miun.se/student/studentstod/studiehjalp/gar-det-tungt-med-pluggandet/

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Danielski, I. , Svensson, Å. , Weimer, K. , Lorentzen, L. & Warne, M. (2022). Effects of Green Plants on the Indoor Environment and Wellbeing in Classrooms : A Case Study in a Swedish School. Sustainability, vol. 14: 7    

Randell, E. , Udo, C. & Warne, M. (2021). A sense of health and coherence in young rural schoolchildren in Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 80    

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 681-693.  

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2021). Longitudinal Associations Between Energy Drink Consumption, Health, and Norm-Breaking Behavior Among Swedish Adolescents. Frontiers In Public Health, vol. 9    

Misund Dahl, B. , Buch Mejsner, S. , Eklund Karlsson, L. , Kostenius, C. , Laverack, G. , Myglegaård Andersen, H. , Warne, M. & Lidmark, J. (2021). The Nordic perspective on migration and empowerment. Health Promotion International, vol. 36: 1, ss. 216-222.    

Kostenius, C. & Warne, M. (2020). Främja psykisk hälsa : elevers erfarenheter och förslag visar vägen för skolan. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 97: 05 och 06, ss. 847-865.    

Warne, M. , Svensson, Å. , Tirén, L. & Wall, E. (2020). On Time : A Qualitative Study of Swedish Students’, Parents’ and Teachers’ Views on School Attendance, with a Focus on Tardiness. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17: 4    

Lieblein, V. S. D. , Warne, M. , Huot, S. , Rudman, D. L. & Raanaas, R. K. (2018). A photovoice study of school belongingness among high school students in Norway. International Journal of Circumpolar Health, vol. 77: 1    

Svensson, Å. , Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2018). Energy drink consumption predicts norm-breaking behavior in Swedish adolescents. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 331  

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). Photovoice as a method for increasing Swedish high school girls' wellbeing and school achievement. European Journal of Public Health, vol. 28, ss. 385-385.

Warne, M. , Wall, E. & Vinberg, S. (2017). Managers’ and employees’ views of critical aspects for alcohol abuse prevention at small and medium enterprises : the case of ski resorts in NorthernSweden. Society, health and vulnerability, vol. 8: sup1, ss. 67-79.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2017). Participation and support – associations with Swedish pupils’ positive health. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Warne, M. , Siandinovic, K. , Berman, A. H. , Källmén, H. & Vinberg, S. (2017). Risky consumption of alcohol and drugs among employees at ski resorts. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34: 3, ss. 201-216.    

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2014). Adaptation and validation of a positive health scale for adolescents. Social Indicators Research, vol. 119: 2, ss. 1079-1093.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. & Snyder, K. (2013). Photovoice: An opportunity and challenge for students' genuine participation. Health Promotion International, vol. 28: 3, ss. 299-310.  

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2013). Promoting an Equal and Healthy Environment : Swedish Students' View of the Daily Life at School. Qualitative Health Research, vol. 23: 10, ss. 1354-1368.  

Böcker

Warne, M. (2012). Med våra ögon : en metodbok om photovoice. Östersund : Mittuniversitetet  

Warne, M. (2003). Hälsofrämjande skola : En handbok som ger fria händer. Nyköping : Landstinget Södermanland, Folkhälsoenheten    

Doktorsavhandlingar

Warne, M. (2013). Där eleverna är : Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa. Diss. (Sammanläggning) Östersund : Mittuniversitetet, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 174)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Klockmo, C. & Warne, M. (2023). Samhälleliga och individuella faktorers betydelse för arbetslivsinriktade insatser. I Rehabiliteringsvetenskap : Perspektiv, aktörer och strategier för hälsa i arbetslivet. Studentlitteratur AB. S. 201-221.

Hallberg, T. & Warne, M. (2021). Elevinflytande i skolans utvecklingsarbete. I Elevhälsa och hälsofrämjande skolutveckling. Malmö : Gleerups Förlag. S. 249-254.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 64-71.  

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Långt hemifrån men nära till alkohol : En studie av arbetets och kontextens betydelse för riskkonsumtion hos kvinnor och män i säsongsanställning. I Sprickor, öppningar & krackeleringar : Nya perspektiv på arbetsmiljö. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 157-177.  

Konferensbidrag

Frisint, A. , Warne, M. & Wall, E. (2023). Perspectives on work - young adults with experience of mental illness give their picture. Paper presented at the Nordic Health Promotion Research Conference, NHPRC, Halmstad, June 14–16, 2023

Warne, M. & Svensson, Å. (2023). Youth Aware of Mental Health : a mental illness prevention program with challenges in the local context. Paper presented at the The 10th Nordic Health Promotion Research Conference, Halmstad University, June 14-16, 2023

Warne, M. & Svensson, Å. (2021). School staffs’ attitudes on pupils’ mental health before and after a mental health intervention in the Northern part of Sweden - a study protocol. I SHE ACADEMY 2021 Health Promotion: Call for Action..

Asklund, H. , Ulin, M. & Warne, M. (2020). Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept. Paper presented at the NU2020, Stockholm, 7-9 oktober, 2020.

Svensson, Å. & Warne, M. (2020). School staff’s views on poor mental health among Swedish students in a rural setting. I European Journal of Public Health.  

Warne, M. & Gillander Gådin, K. (2019). Challenges when Photovoice is used as a research method in the school setting. Paper presented at the The 9th Nordic Health Promotion Research Conference at Roskilde University. Health: Societal responsibility or individual obligation? 12-14 June, 2019. Roskilde, Denmark

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2018). A participatory visual method for increased knowledge of Swedish high school girls’ wellbeing and school achievement. Paper presented at the The 11th European Public Health Conference EPH, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December 2018

Warne, M. , Wall, E. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2018). Alcohol- and drug prevention among seasonal employees at a Swedish ski resort. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion in the Life Course - User Involvement in Practice and Research.  

Warne, M. , Gillander Gådin, K. , Costenius, C. & Raanaas, R. K. (2018). Challenges and possibilities with participatory visual research methods in health promotion. I 10th IUHPE European Conference and International Forum for Health Promotion Research : Implementing Health Promotion inthe Life Course - User Involvementin Practice and Research. Trondheim :

Warne, M. & Vinberg, S. (2017). Elefanten i rummet – ett interventionsprojekt med utmaningar. Paper presented at the NORDISKE FOLKESUNDHEDSKONFERENCE, AALBORG, 22-25 augusti 2017

Gillander Gådin, K. & Warne, M. (2017). Is gender equality an explicit issue in Swedish high schools? Results from a photovoice study with girls in a vocational program. Paper presented at the Girlhood in the turbulent times: Gender equality as a cultural norm and social practices. Moscow, 7-8 April , 2017.

Warne, M. & Vinberg, S. (2016). Sun, snow, skiing, work and a lot of party – HR leaders and seasonal workers’ views on alcohol and alcohol prevention at a ski resort in Northern Sweden.. I Inkluderande och hållbart arbetsliv : Book of abstracts – FALF 2016. Östersund : . S. 13--14.  

Maria, W. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. (2016). When health in adolescents is measured as positive health. I The 8th Nordic Health Promotion Research Conference (NHPRC).

Vinberg, S. & Warne, M. (2015). Alcohol use among seasonal employees in SMEs at ski resorts. I Understanding Small Enterprises (USE) Conference 2015 'A Healthy Working Life in a Healthy Business'.. S. 721--728.

Manuskript

Warne, M. , Snyder, K. & Gillander Gådin, K. The role of participation, teachers and peers in grades 6–9: A cross-sectional questionnaire study of factors associated with pupils’ positive health in Swedish schools.

Rapporter

Warne, M. & Svensson, Å. (2022). Youth Aware of Mental Health – en intervention med utmaningar i den lokala kontexten : Utvärdering i Åre kommun utifrån personalens perspektiv. Östersund : Mid Sweden University

Danielski, I. , Lorentzen, L. , Svensson, Å. , Warne, M. & Weimer, K. (2021). Design för energieffektiv vardag : Slutrapport projekt DEVA-skolor. Östersund :  

Warne, M. (2019). ”Supported Education” - en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa.. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. , Wall, E. & Svensson, Å. (2017). Närvarande elever och positiv skolmiljö för ökat välbefinnande och måluppfyllelse i skolan : Slutrapport från forskarna i projekt Hälsofrämjande skolutveckling inom ramen för Skolverkets anslag för 2016-2017.  

Warne, M. , Carlerby, H. & Vinberg, S. (2017). Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger : Slutrapport från genomförd forskning i projektet. Östersund : Mid Sweden University  

Warne, M. & Vinberg, S. (2015). Alkohol och droger bland säsongsanställda på turistorter. : Medarbetares svar på frågor om alkohol, droger, anställningsvillkor, förebyggande arbete och hälsa. Östersund : Mittuniversitetet  

Sidan uppdaterades 2023-12-01