Studenternas 3D-labb sportteknologi och maskiningenjör

Additiv tillverkning - högskoleingenjör maskinteknik, 180 hp

Additiv tillverkning, så kallad 3D-print, är en tillverkningsteknik på stark frammarsch. Den här utbildningen ger dig god kunskap inom maskinteknik med fokus på material, tillverkning och konstruktion. Som högskoleingenjör i maskinteknik är du efterfrågad av teknikföretagen och väl förberedd för flera olika arbetsområden inom industrin.


Hösttermin 2024

Campus, Östersund
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 30
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-G4171
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

En högskoleingenjörs huvuduppgift är att utveckla hållbara tekniska lösningar och funktionella produkter utifrån samhällets behov. Utbildningen varvar därför maskinteknik med den senaste forskningen inom additiv tillverkning. Den ger dig en helhetssyn på hur tekniskt avancerade produkter kan utvecklas för att sedan tillverkas i framtidens smarta industri. Utbildningen har utvecklats i samråd med industrin för att möta samhällets behov av kompetens inom området.

Under utbildningen lär du dig att hantera de senaste metoderna för konstruktion och produktutveckling – från material till simulering och tillverkning. Detta varvas med kurser inom mätteknik, mekanik och hållfasthetslära. Du blir dessutom extra attraktiv på arbetsmarknaden genom att du får utveckla dina färdigheter inom projektledning, hållbar produktutveckling och programmering.

Kopplingen till forskningen inom additiv tillverkning ger dig möjlighet att arbeta med laborationer och projektuppgifter i de olika forskningslabben under vissa kurser. Som student har du även tillgång till en verkstad där du kan jobba med allt från studieuppgifter till egna sidoprojekt.

När du läser till högskoleingenjör inom maskinteknik på Mittuniversitetet får du det mindre universitetets fördelar, som kontakt med lärarna och arbete i små grupper. Du läser dessutom vid Sveriges mest fjällnära universitet, vilket innebär att du har närhet både till fjäll och stad, nöjesliv och friluftsliv.

De som antas till programmet erbjuds en preparandkurs i matematik. Kursen genomförs två veckor innan terminsstart och går att läsa antingen på campus eller distans.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Högskoleingenjörsexamen

Högskoleingenjörsexamen med inriktning mot maskinteknik med den engelska översättningen Degree of Bachelor of Science in Engineering: Mechanical Engineering.

Efter utbildningen

Med din breda kompetens inom maskinteknik kommer du att vara efterfrågad på arbetsmarknaden av företag som exempelvis Sandvik, Amexci och Arcam. Du kan till exempel arbeta som konstruktör, produktutvecklare eller applikationsdesigner. Många jobbar också med projektledning, kvalitetsutveckling och produktion inom industrin. Flera nationella och internationella företag har ett stort behov av ingenjörer med fördjupad kompetens inom additiv tillverkning.

Utbildningen förbereder dig för att läsa vidare på en masterutbildning.

Arbetslivskontakt

Utbildningen har ett stort nätverk och samarbetar med teknik- och industriföretag runt om i Sverige. I några av kurserna genomförs skarpa projekt i samverkan med företag. Det, tillsammans med andra former av branschsamverkan som studiebesök och gästföreläsningar, förbereder dig inför arbetslivet och ger dig möjlighet att knyta värdefulla kontakter på arbetsmarknaden.

Det avslutande examensarbetet sker oftast tillsammans med företag och det är inte ovanligt att det leder till anställning direkt efter utbildningen.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-05-08