Avgifter och priser vid biblioteket

Att låna böcker från universitetsbibliotekets samlingar är gratis!

Förseningsavgifter

  • Böcker och media: 10 kr per påbörjad dag och bok.
  • Anställda på Miun och fjärrlånande bibliotek betalar inga förseningsavgifter.

 

 Avgift för skadat eller förkommet material

  • Litteratur och media tillhörande Mittuniversitetet samt fjärrlån från andra bibliotek ersätts av låntagaren med nytt exemplar om möjligt. I annat fall blir avgiften 600 kr (inkl. administrativa avgifter) eller materialets faktiska pris om värdet överstiger 600 kr. Eventuell förseningsavgift tillkommer.
  • Skåpnycklar eller annan utrustning ersätts med den faktiska kostnaden.

 

Undervisning, workshops, studiebesök och sökuppdrag

  • Studiebesök och guidade visningar är gratis. Kontakta oss om ni vill besöka något av våra campusbibliotek.
  • Undervisning och workshops i informationssökning och referenshantering samt föreläsning i akademiskt skrivande kan bokas gratis av anställda vid MIUN. För utomstående organisationer, företag och myndigheter tas en avgift. Kontakta biblioteket för ett kostnadsförslag.
  • Sökuppdrag kan beställas gratis av anställda vid MIUN. För övriga beställare som företag, myndigheter och externa organisationer tas en avgift motsvarande 500 kr/påbörjad halvtimme. Kontakta biblioteket för mer information.  

 

Fjärrlån

Se vår sida om fjärrlån för information om kostnader kring fjärrlån.