Om du är skyldig mer än ett visst belopp blir du spärrad för lån. Om du är distansstudent kan vi då inte längre skicka dig de böcker du reserverar.

Om du inte har möjlighet att komma in på biblioteket och betala kan du betala in via bankgiro, men glöm inte att meddela biblioteket att du gör så. Följ instruktionerna nedan.

1. Kontrollera vilken summa du ska betala genom att logga in på Mina sidor.

2. Skicka betalningen till Mittuniversitetet
Bankgiro
5050-0974

På meddelanderaden skriver du

  • "Biblioteksskuld" eller "Artikel"
  • Ditt namn
  • Personnummer

3. Meddela biblioteket att du betalar genom att skicka in nedanstående formulär:

Betalningen avser: