Behöver du material som inte finns i våra samlingar gör vi vårt bästa för att få tag i det åt dig, antingen genom att köpa in det eller låna det från ett annat bibliotek.

Kostnader för fjärrlån

Kostnader för studenter

Lån av böcker inom Norden - gratis

Lån av böcker utanför Norden - 170 kr/bok

Artikelkopior - 50 kr/artikel

Kopior (artiklar) av papperstidskrifter ur bibliotekets eget bestånd - 1 kr/sidan

Standarder och patent - faktisk kostnad

Lån av mikrofilm - gratis

Kostnader för anställda vid Miun

För anställda är alla fjärrlån kostnadsfria.

Kostnader för offentliga bibliotek

Utlån av böcker - gratis

Kopior (artiklar) - 80kr/artikel

Frizon Bisam (artiklar) - gratis

Frikrets NORFRI (artiklar) - gratis

Kostnader för allmänhet

För fjärrlån till allmänheten hänvisar vi till kommunbiblioteken.

Sidan uppdaterades 2023-12-05