Behöver du material som inte finns i våra samlingar gör vi vårt bästa för att få tag i det åt dig, antingen genom att köpa in det eller låna det från ett annat bibliotek.

Bokläsning

Du beställer ett fjärrlån när du för dina studier eller forskning behöver låna vetenskapligt material som vi inte har i vårt bestånd.

Hos oss kan du fjärrlåna om du är student eller arbetar vid ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Alla andra hänvisar vi till närmaste kommunala bibliotek.

Beställ ett fjärrlån

För snabbast service kan du skapa ett konto och göra dina beställningar direkt i Libris.
Annars kan du använda något av våra beställningsformulär:

Lämna inköpsförslag/beställ fjärrlån

Beställ en artikel/bokkapitel

Låna om ditt fjärrlån

Du kan inte beställa:

 • Hela tidskriftshäften
 • Litteratur som inte är för studie- eller forskningsändamål
 • Material som är utlånat hos oss eller finns hos oss elektroniskt (t.ex. e-böcker)

Lånetid och låneregler:

 • Fjärrlån har olika leveranstider, vi meddelar dig via e-post när fjärrlånet finns att hämta hos oss.
 • Lånetiden bestäms alltid av utlånande bibliotek och kan därför variera. Du får alltid ett kvitto med gällande återlämningsdatum och kan också se dina lånetider på Mina sidor.
 • Om du vill förlänga lånetiden kan du ansöka om omlån här. Dock kan materialet efter ett omlån krävas tillbaka tidigare om någon annan har reserverat det.
 • Utlånande bibliotek äger rätt att skicka beställt material av mindre omfång (småskrifter, bokkapitel etc.) som kopior, vilket i så fall medför en kostnad för dig.
 • Om du inte lämnar tillbaka lånet eller om det är skadat vid återlämningen får du betala en ersättning.

Service till andra bibliotek:

 • Vi lånar ut böcker och levererar artiklar till offentligt finansierade bibliotek. För företagsbibliotek gäller särskilda regler (se prislistan nedan).
 • Beställningar görs via Libris.
 • Lånetid för monografier är 30 dagar. Vi lånar inte ut kursböcker, referensböcker, tidskrifter eller uppsatser.
 • Böcker lånas om automatiskt när lånetiden börjar närma sig sitt slut, så länge de inte är reserverade av någon annan. När boken inte längre kan lånas om kommer ett meddelande att det är dags att lämna tillbaka boken. En bok kan lånas om i upp till 150 dagar. Kontakta oss om ni har problem att logga in på ert konto.
 • För ej återlämnade eller skadade böcker blir inlånande bibliotek ersättningsskyldigt. Bibsam-bibliotek som inte debiterar Mittuniversitetets bibliotek debiteras inte. I andra fall utgår en schablonavgift på 600 kr/bok.

Kostnader för fjärrlån

Kostnader för studenter

Lån av böcker inom Norden - gratis

Lån av böcker utanför Norden - 170 kr/bok

Artikelkopior - 50 kr/artikel

Kopior (artiklar) av papperstidskrifter ur bibliotekets eget bestånd - 1 kr/sidan

Standarder och patent - faktisk kostnad

Lån av mikrofilm - gratis

Kostnader för anställda vid Miun

För anställda är alla fjärrlån kostnadsfria.

Kostnader för offentliga bibliotek

Utlån av böcker - gratis

Kopior (artiklar) - 80kr/artikel

Frizon Bisan (artiklar) - gratis

Frikrets NORFRI (artiklar) - gratis

Kostnader för företag, organisationer och företagsbibliotek

Utlån från våra egna samlingar

Beträffande artiklar ur elektroniska tidskrifter förekommer i vissa fall särskilda regler. Kontakta biblioteket@miun.se för mer information.

Utlån av böcker - 150kr/order
Artikelkopior - 150kr/order

Inlån från övriga Sverige och Norden

Böcker och rapporter (tryckt material) - 250kr/order
Artikelkopior - 150kr/order eller ordens egentliga pris när kostnaden överstiger 150kr

Inlån från övriga världen

Böcker och rapporter (tryckt material) - 400 kr/order eller ordens egentliga pris när kostnaden överstiger 400 kr
Artikelkopior - 250 kr/order eller ordens egentliga pris när kostnaden överstiger 250 kr

Kostnader för allmänhet

För fjärrlån till allmänheten hänvisar vi till kommunbiblioteken.