Lämna inköpsförslag/beställ fjärrlån

Behöver du material som inte finns i våra samlingar gör vi vårt bästa för att få tag i det åt dig, antingen genom att köpa in det eller låna det från ett annat bibliotek.

Jag har kontrollerat att boken inte finns på Mittuniversitetet

Kontaktuppgifter


Uppgifter om boken


Vilken version föredrar du?

Sidan uppdaterades 2023-09-22