Obligatorisk kurslitteratur som inte finns i Legimus katalog kan du få inläst. Det tar 6-12 veckor att läsa in en bok, så du behöver vara ute i god tid. När du beställer är det viktigt att du anger ditt personnummer samt kurskoden till kursen böckerna behövs till. Läs mer om produktion av kurslitteratur på Legimus webbplats.