Humaniora

Söka och låna

Mittuniversitetets bibliotek ger dig tillgång till en mängd tryckt och elektroniskt material såsom böcker, artiklar, tidskrifter, examensarbeten och forskningspublikationer. Du hittar allt vårt material, tryckt som elektroniskt, i vårt sökverktyg Primo. Här hittar du också Mina sidor, där du kan hålla koll på dina lånetider, reservationer och kontaktuppgifter. I filmen nedan kan du se hur du använder Primo.

Av Mittuniversitetets obligatoriska kurslitteratur köper vi tre-fyra exemplar. För dessa är lånetiden 10 dagar. Övrig litteratur har vanligtvis en garanterad lånetid på 30 dagar. Lånetiden på e-böcker varierar.

Reservera

För att reservera litteratur använder du ditt användar-ID och lösenord till studentportalen eller ditt personnummer och ditt lösenord/pin-kod. Du kan låna och reservera hur många böcker du vill. 

Du behöver inte reservera en bok om du ska till biblioteket och den finns ledig. Du kan själv hämta boken på hyllan. Tänk på att även om du reserverat en bok kan någon hinna före och plocka boken från hyllan innan bibliotekspersonalen hunnit ta den därifrån. Så länge den står där har alla rätt att använda den. Det är alltså först när den står på reservationshyllan som den endast är tillgänglig för dig. 

Vill du låna en bok som finns på det andra campusbiblioteket så reserverar du den och markerar att du vill hämta den på ditt hembibliotek. Du får räkna med två arbetsdagar innan boken går att låna och hämta.

Låna om

De böcker du lånat lånas om automatiskt när lånetiden börjar närma sig sitt slut, så länge de inte är reserverade av någon annan. När boken inte längre kan lånas om får du e-post som uppmanar dig att lämna tillbaka boken. En bok kan lånas om i upp till 150 dagar.

Fjärrlån omfattas inte av de automatiska omlånen, vill du låna om dina fjärrlån kan du ansöka om det här.

 

Primo thumbnail

Film: Primo - bibliotekets sökverktyg (03:22)