Fre 30 okt 2020 08:29

På Norra berget pågår just nu ett grundligt sökande efter Sundsvalls äldsta tall. Det är forskare på Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun som gjort gemensam sak lagom till Sundsvalls 400-årsjubileum 2021.

Jennie Sandström, biolog
På Norra berget i Sundsvall letar forskare från Mittuniversitetet efter ett träd som är lika gammalt som staden, alltså 400 år.

Ett träd har många olika språk. Ett av dem är förmågan att berätta sin och omgivningens historia med hjälp av sina årsringar. Därför provborrar nu biologen och forskaren Jennie Sandström ett stort antal tallar på Norra berget. Förhoppningen är att hitta en tall som är så gammal att den matchar staden Sundsvalls ålder, alltså 400 år.
– Hittills har vi hittat en tall som är 321 år gammal, så det finns gott hopp om att hitta ett ännu äldre träd, säger hon. 

Även Sundsvalls kommun kommer att göra en utställning på Norra berget och forskningen kommer att vara ett stöd i kommunens skötsel av naturreservatet för att de ska kunna revidera och förbättra skötselplanen så att det blir ännu mer naturskog i området.

 

Sidan uppdaterades 2022-11-24