Tis 19 maj 2020 14:26

Häromdagen träffade projektledningen de forskare och samarbetspartners som ska medverka i Miun Research Exhibitions pilotutställning nästa år. Det blev ett flödigt samtal som kom att handla mycket om skogen, vad den gör med oss, vad den berättar och, inte minst, hur den förhåller sig till tid.

Forskarträffen var upptakten till vad som senare ska mynna ut i en gemensam utställning där delar och spår av forskarnas arbete på olika sätt ska uttryckas och gestaltas i den kommande utställningen med temat skog och hållbarhet.

Med olika ögon
Under träffen väcktes många tankar och frågor, som vilken typ av skog vi värderar och vad som avgör hur vi värderar den. Till exempel ser inte skogsägare och biologer med samma ögon på skogen, inte heller turisten eller historikern. Skogen med sina många olika lager har så mycket att berätta och det kan göras på flera olika sätt – med siffror, med mikroorganismer, med årsringar eller varför inte med poesi.

Under eftermiddagen samlades återigen några av forskarna, projektledningsgruppen samt representanter från Sundsvalls friluftsmuseum på Norra berget. Samarbetet med museet kommer framför allt att beröra den virtuella utställningen, som fristående från den fysiska kommer att närma sig skogen och forskningen från olika håll.

Årsringarna berättar
I ett samarbete med forskare vid Mittuniversitetet ska också Norra bergets historik kartläggas studeras, bland annat genom att läsa av trädens årsringar och titta på brandskadade träd. Med hjälp av trädens biologiska arkiv går det bland annat att spåra mänsklig påverkan, som sedan kan jämföras med de historiska dokument som finns.

Redan nu kan du följa den virtuella delens instagramkonto Boreala bilder, där foton och texter läggs upp kontinuerligt.  

 

De forskare som ingår i forskningsutställningen är:
Torbjörn Skytt, ekoteknik (EHB),
Peter Degerman, litteraturvetenskap (HSV)
Svenbjörn Kilander, historia (HSV)
Erik Nydahl, historia (HSV)
Anna Stjernström, historia (HSV)
Eugenio Conti, turismvetenskap (EJT)
Bengt-Gunnar Jonsson, biologi (NAT)
Jennie Sandström, biologi (NAT)
Fredrik Carlsson, biologi (NAT)
Matilda Lindmark, biologi (NAT)

 

Sidan uppdaterades 2020-09-04