Lör 01 feb 2020 10:19

Den 13 januari hade det ALP-finansierade utställningsprojektet en spännande ”kick off” med presentationer och föredrag av bland annat Jamtlis vd Olov Amelin och Mattias Bäckström, docent i idé- och lärdomshistoria vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

AmelinBäckström
Mattias Bäckström och Olov Amelin. Foto: Victoria Engholm

De båda kom med både tankeväckande frågeställningar, erfarenheter och inspiration inför projektet som nu drar igång på allvar.

Utställningen som trestegsraket

Mattias Bäckström tipsade om att betrakta en forskningsinriktad utställning som en väv där båda sidor var lika viktiga: såväl den vetenskapliga processen som konsten att bygga en utställning.

– Man brukar prata om en trestegsraket, att informera, inspirera och agera. Enligt ett utställningsbygge som härstammar från 1970-talet som man gärna kan inspireras av så handlar det alltså om en miljödel, en faktadel och en aktivitetsdel, sa han.

Olov Amelin i sin tur berättade om sina erfarenheter om att förmedla forskning i olika utställningar och visade exempel på inspirerande produktioner från bland annat Cern och ett fenomenologiskt museum i Oxford.

Återkommande utställningar

Helen Asklund, projektledare, berättade tillsammans med övriga i projektledningsgruppen, Maria von Essen, Carola Nordbäck och Mikael Reberg, om tankar och upplägg.

Den förväntade utkomsten är att vi sedan ska ha återkommande utställningar av olika slag som ska fungera som mötesplatser för forskare, studenter, personal och allmänhet. Universitetsbiblioteket ska vara en självklar arena för forskningskommunikation.

Digitalt komplement

Förutom en fysisk utställning så kommer också en digital utställning att byggas inom projektet. De två delarna kommer dock att ta egna grepp kring temat och vara komplement till, istället för speglingar av, varandra. Inom kort kommer en workshop att hållas för projektets deltagare där de mer handgripligt får prova på att skapa en utställning i modellform. I och med dessa uppstartsaktiviteter är det också dags att knyta till sig forskare som vill samarbeta. Temat för projektperioden är skog och hållbar utveckling.

 

Sidan uppdaterades 2022-12-06