Forskningsgalleriet invigs – vernissage på tema skog och hållbarhet

Sön 12 sep 15:37

Den 24 september invigs den nya utställningskuben på universitetsbiblioteket i Östersund. Då är det också premiär för Miun Research Exhibition's första utställning ”Människan i skogen, skogen i människan”. Invigningen sker under vetenskapsveckan ForskarFredag och panelsamtalet sänds live.

Siluett av ansikte i profil, fylld av träd

Se panelsamtalet live via YouTube kl. 14.00-14.45

Boreala bilder – en webbaserad del av utställningen

Utställningen tar avstamp i forskning på Mittuniversitetet som belyser skog och hållbarhet ur olika perspektiv. Hur skiljer sig till exempel en biologs syn på skogen jämfört med en forskare i ekoteknik? Och hur tar litteraturvetenskapen och turismvetenskapen, eller en historiker för den delen, sig an ämnet? Under Miun Research Exhibition’s premiärutställning är det skogsforskningen som står i fokus och gestaltas i texter, bilder och samtal. Förhoppningen är att du som besökare ska kunna ta till dig dagsaktuell forskning på Mittuniversitetet som rör och berör oss alla.
– Tanken med hela utställningsverksamheten är att forskningen ska levandegöras på ett sätt som är tillgängligt för besökare med olika bakgrund. I vår utställning om skog och hållbarhet gör vi det genom att på olika sätt levandegöra människans och skogens relation till varandra och hur forskningen visar att den påverkas av olika anledningar, säger Helen Asklund, som leder invigningens panelsamtal tillsammans med Carola Nordbäck, historiker.

Panelsamtal med deltagande forskare kl. 14.00 och 14.45.

Under invigningen, som pågår mellan klockan 13.00 och 16.00, samlas några av de deltagande forskarna för att presentera sin forskning och inte minst, mötas. Samtalet sker i samarbete med Forskarfredag och deltar gör forskarna:

  • Torbjörn Skytt, ekoteknik
  • Bengt Gunnar Jonsson, biologi
  • Stefan Dalin, historia

 

Digital utställning

Men inte nog med det, samtidigt som den fysiska vernissagen äger rum så har också projektets webbaserade utställning vernissage – Boreala bilder. Även den belyser skog och hållbarhet, men har utformat sitt utställningsrum så att det till form och innehåll är anpassat efter det digitala formatet. I den här delen av utställningen kommer du att få ta del av ett mer konstnärligt grepp på temat, även om det även här är forskningen som står i centrum.
– I arbetet med Boreala bilder, som den virtuella utställningen heter, har vi både utvecklat ett sätt att arbeta med utställningsspecifik konstnärlig forskning och hittat ett hållbart digitalt format för utställningen. Det har varit både spännande och lärorikt och vi hoppas att framtida utställare ska ha nytta av det, säger Carola Nordbäck, som tillsammans med Linda Thompson, fotograf och universitetsadjunkt inom fotografi, har utformat utställningen.

Om projektet

Miun Research Exhibition utvecklar metoder och arbetsformer för att bygga utställningar baserade på aktuell forskning vid Mittuniversitetet. Utställningarna presenteras i såväl i fysiska som digitala rum där tanken är att forskning från olika ämnesfält ska kläs i en mer upplevelsebar form. Senare utställningar kommer att visa andra aspekter av forskningen vid Mittuniversitetet.
– Med utgångspunkt i de erfarenheter och lärdomar vi tar med oss från projektet ser vi fram mot att under kommande år samverka med flera forskare vid Miun för att finna ytterligare teman som kan bli spännande och intressanta forskningsutställningar, säger Mikael Reberg, som tillsammans med Maria von Essen har varit ansvarig för den fysiska delen av utställningen.

Vernissagen och samtalet kommer du även att kunna ta del av digitalt, via länkarna ovan samt via projektsidan för Miun Research Exhibition.