Tor 10 feb 2022 13:32

Fredag 11 februari smygöppnar ”Människan i skogen, skogen i människan” på campus Sundsvall. Mikael Reberg är projektledare för Miun Research Exhibition.

Porträttbild Mikael Reberg

Vad tar ni med er från tiden då utställningen fanns på campus Östersund?

– Vi har arbetat fram innehållet gemensamt för bägge campusorterna så innehållet är i grunden lika men vi har olika miljöer där utställningarna byggs upp så det leder oundvikligen till anpassningar och några lokala variationer i framställningen.  

Det blir vernissage fredag 4 mars – varför först då?

– Det är en anpassning till pandemirestriktionerna som fortfarande råder fram till 15 februari och därefter är den 4 mars ett datum som vi hoppas kan möjliggöra för flera att delta vid invigningen, såväl internt från Miun som externa besökare.  

Om jag väljer att besöka utställningen – vad får jag ta del av då?

– Utställningen bygger på fem olika forskningsperspektiv på skog och hållbarhet så här presenteras flera olika aspekter av den livsmiljö vi ofta har direkt inpå husknuten i vår region och som vi är beroende av. Vi har biologi, ekoteknik, historia, litteraturvetenskap och turism som kopplar till temat på intressanta sätt. Förhoppningsvis kan utställningen både vara informativ, tankeväckande och leda till nya frågor hos besökaren.

Sidan uppdaterades 2022-02-10