Den virtuella utställningen
Boreala bilder 
Den virtuella utställningen är resultatet av ett samarbete mellan en historiker och en fotograf. Med visuella metoder utforskar de skog både som plats och som kulturell konstruktion samt prövar olika metoder för virtuell kommunikation. De presenterar delar av sitt pågående arbete i en öppen forskningsstudio på instagram - Boreala bilder. Den färdiga, virtuella utställning som presenteras hösten 2021 kommer att utgöra ett forskningskommunicerande möte där den egna kunskapsutvecklingen blir en viktig del. I arbetet finns också metod- och teoriutvecklande moment som kommer att kommuniceras i olika sammanhang när utställningen har lanserats.  

Ansvariga är Carola Nordbäck och Linda Thompson.