Tor 01 dec 2022 10:33

Under 2023 sker några ändringar i UB:s utbud av e-resurser.

Överkroppen på en männska som skriver på en dator

Från och med 2023 år har Mittuniversitetets forskare möjlighet att publicera i PLOS tidskrifter utan extra kostnad genom att vi deltar i det nationella konsortieavtalet där publiceringskostnad är förhandsbetald. PLOS är ett icke vinstdrivande förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter inom huvudsakligen medicin och naturvetenskap. Genom att gå med i avtalet bidrar Mittuniversitetet till övergången från prenumerationsbaserad tillgång med inlåsning av artiklar bakom betalväggar till öppet tillgänglig publicering av forskningsresultat.

Du som använder databasen Cinahl kommer från och med 2023 märka att vi avslutar det fulltextpaket som vi abonnerat på i den tjänsten. Det beror på att vi vid en utvärdering av innehållet konstaterat att en stor andel av de mest nedladdade tidskrifterna finns tillgängliga genom andra förlagspaket som vi också prenumererar på. Du kommer fortsatt kunna söka i Cinahl som tidigare med skillnaden att du blir länkad till andra resurser för fulltexttillgång. I tillägg startar vi upp en prenumeration på förlagspaket från Mark Allen, vars tidskrifter hör till de mest nedladdade i Cinahl men som vi idag inte har i vårt utbud vid sidan av Cinahl.

Databaserna Atla religion och InfoTorg Juridik har utgått.

På grund av budgetläget 2023 och svag kronkurs har UB tyvärr mycket begränsat utrymme att utöka utbudet av databaser och e-resurser för kommande år. Vi samlar de önskemål som inkommer och hanterar dem allteftersom, men det mesta måste vi tyvärr lägga på is tills vidare.

För mer information om de aktuella databaserna och övriga se vår databaslista.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-01-03