Biblioteket återlanserar artikelbeställningstjänsten Get It Now

Ons 25 maj 2022 12:42

Get it Now betyder att forskaren själv kan göra en beställning direkt från en artikelreferens i en databas när biblioteket saknar tillgång.

laptop, servrar,

Artikeln levereras till e-posten oftast inom några timmar. Företaget Copyright Clearence Center sköter detta och biblioteket betalar för artiklarna. Vissa begränsningar finns vad gäller artikelpris och antal beställningar som man kan göra per dag. Alla artiklar kan inte beställas genom tjänsten men då går det bra att använda det vanliga beställningsformuläret för artiklar och bokkapitel

Sidan uppdaterades 2022-05-25