Förändringar i UB:s databasutbud 2024

Tor 07 dec 2023 16:06

Det sker inga större omkastningar i bibliotekets utbud av databaser och e-resurser efter årsskiftet, men några förändringar sker som vi beskriver i denna nyhet.

Bokläsning

Vårt abonnemang på De Gruyters hela förlagspaket upphör, men vi kommer ha fortsatt tillgång till tidskriften Nordic Pulp and Paper Research Journal som ges ut av förlaget.

Databasen Artikelsök kommer inte längre ingå i vårt utbud efter årsskiftet. Vi hänvisar dig som vill söka svensk dagspress till Retriever research (som tidigare hette Mediearkivet) och Svenska dagstidningar, för mer information om tjänsterna se vår databaslista. Artikelsök är tillgängligt via många folkbibliotek så undersök även utbudet hos ditt lokala bibliotek.

Och så en glad nyhet för dig som vill publicera helt öppet med förlag som endast ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Från och med nästa år kommer de statliga forskningsfinansiärerna bekosta publicering med de större av dessa förlag. Inriktningen är att denna finansiering ska påbörjas stegvis under 2024 och 2025. Mer detaljerad information om detta kommer framöver, läs mer om nyheten på Kungliga bibliotekets webb.

Under 2024 kommer vi göra en större undersökning och översyn av vårt utbud av databaser och e-resurser. Ambitionen är att få förnyade insikter i behovet av vårt utbud för lärosätets forskning och undervisning för att kunna göra välgrundade prioriteringar i en tid med begränsade tillgängliga medel. 

Kontakt

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-08