Daniel Fahlén berättar om bibliotekets viktiga roll i forskarnas arbete

Tis 09 maj 2023 08:00

På universitetsbiblioteket finns en dedikerad grupp som arbetar med att stödja forskare i deras arbete. Vi har pratat med Daniel Fahlén, bibliotekarie och en av medlemmarna i gruppen, för att lära oss mer om hur biblioteket kan bistå universitetets forskare.

Biblioteket Campus Östersund

Hej Daniel, kan du berätta lite om vilka tjänster biblioteket erbjuder för att stödja forskare i deras arbete?

- Javisst! Det är ganska många olika saker faktiskt. Forskare och doktorander kan bland annat få handledning i systematiska informationssökningar, referenshantering och kvantitativa metoder för att analysera vetenskapliga publikationer. 

Forskare är också välkomna att vända sig till oss med frågor om öppen tillgång, publiceringsstrategier, registrering av publikationer, forskningsdata, visualiseringar och bibliometriska uppdrag. 

Informationssökning är ju något man håller på med nu och då. Kan du berätta mer om hur biblioteket kan hjälpa forskare att hitta relevant litteratur och forskningsmaterial? 

- Absolut! Vi kan ge forskare stöd i allt från att formulera bra sökningar i våra databaser, till hjälp med att organisera större systematiska informationssökningar. Vi kan även hjälpa till med att kartlägga forskningsfält. På biblioteket hjälper vi dessutom till med att fjärrlåna sådant material som inte finns i våra samlingar eller inte är tillgängliga genom våra avtal. 


Det här med forskningsdata är ju spännande. Biblioteket kan alltså hjälpa forskare med att hantera och organisera sina forskningsdata och publicera sin forskning? 

- Så är det! Vi kan hjälpa forskare att komma igång med en datahanteringsplan, att välja lämpligt datarepositorium och sedan att registrera och granska data. Biblioteket är en del av lärosätets DAU (Data Access Unit), där även andra funktioner ingår. Det betyder att forskare även kan få hjälp med till exempel lagringslösningar och juridiska frågor.  


Finns det något mer som ni hjälper andra delar av universitetet med?  

-Ja, biblioteket hjälper både universitetsledningen och fakultetskanslierna genom att bidra med bibliometriska indikatorer som sedan ligger till grund för olika utvärderingar och för fördelning av fakulteternas fria forskningsmedel. Sedan några år tillbaka skriver vi delar av lärosätets årsredovisning. 
Biblioteket utför även jävsgranskningar inför rekryteringsprocesser, disputationer, opponeringar och liknande.  

Det är verkligen många olika saker ni stöttar forskarna med. Om man vill ha hjälp, eller vill veta mer, hur kommer man i kontakt med er? 

- Enklast är att mejla till publicering@miun.se Om frågan handlar om forskningsdata kan man mejla researchdata@miun.se istället. 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-10