Biblioteket utvärderar enkätresultatet om ljudnivå

Fre 12 maj 2023 00:00

För några veckor sedan genomförde vi en undersökning för att bedöma upplevelsen av ljudmiljön i våra bibliotek.

Two friends writing in a journal

Nu pågår sammanställning av enkätsvaren och en presentation har gjorts biblioteksrådet som hölls nu i maj. Bibliotekspersonalen kommer därefter i samråd med studentkåren och besökare arbeta vidare med resultaten för att ta fram åtgärder för en förbättrad studie- och arbetsmiljö på biblioteket.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten. Era åsikter är värdefulla för oss!


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-12