Universitetsbiblioteket erbjuder från och med hösten ett utökat stöd till studenter

Tor 07 sep 2023 12:32

Vi har pratat med Johanna Wolf-Watz, handledare för riktat pedagogiskt stöd, om vad detta kommer att innebära.

Johanna Wolf-Watz

Hej Johanna! Vad kan man som student förvänta sig av det nya utökade stödet?  

Det blir mer av studieteknik och skrivstöd, men det kommer också från i höst finnas möjlighet att få hjälp i grundläggande matematik och statistik, både via drop-in och bokningsbara tider. Vi kommer även att erbjuda workshops och föreläsningar med för studenterna relevanta och aktuella ämnen. Så håll koll på bibliotekets nyhetsflöde! 

Hur kan det utökade stödet hjälpa studenterna till akademisk framgång? 

Det akademiska skrivandet är en färdighet som är avgörande under hela studietiden, och matematik kommer in i de flesta ämnen, om inte annat så i metodkurserna. Alla studenter har unika förutsättningar och behov men genom olika typer av aktiviteter; föreläsningar, workshops och individuell handledning erbjuder vi ett väl utvecklat och flexibelt studentstöd. 

Kan stödet bidra till att öka studenternas engagemang och intresse för sina studier? 

Jag tror engagemanget ökar om studierna går bra, och det kan stödet bidra till. Och i förlängningen ökar chansen att man går i mål med sina studier. Men det är viktigt att komma ihåg att vi bara erbjuder ett stöd. Studenterna måste själva ansvara för sitt lärande och ha ett driv framåt. Då tror jag att de kommer att känna att vi erbjuder dem goda möjligheter att få några viktiga pusselbitar på plats! 

Hur kan lärarna hjälpa till att sprida information om stödet? 

Ett bra sätt är att tipsa om stödet vid kursstart eller på kurssidorna på Moodle. Vi finns i Studieverkstaden på biblioteket. Välkomna! 

Studieverkstaden


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-12