Hjälp dina studenter hitta rätt studieteknik

Mån 18 sep. 2023 11:10

Här kommer ett tips till dig som är lärare och vill hjälpa dina studenter att hitta en bra studieteknik. Vi har intervjuat Robin Zetterberg som via universitetsbiblioteket erbjuder personlig rådgivning i studieteknik.

Robin Zetterberg

Hej Robin! Kan du berätta lite om Studieteknikstödet som du är ansvarig för?

- Javisst! Det går ut på att vi tillsammans i ett personligt samtal, antingen via ett Zoom-möte eller på plats på campus Sundsvall där jag jobbar, pratar om exempelvis hur du lär dig bäst, dina förutsättningar att studera, olika lästekniker, hur din studiemiljö ser ut osv. Ingenting är för stort eller för litet, utan vi samtalar om vad som kan vara en rimlig väg för dig att ta för att nå den nivå du vill med dina studier. 

Vilka är de vanligaste hinder som studenter möter när de läser och hur kan man övervinna dem? 

- När det gäller läsning så är det viktigt att utgå ifrån sig själv, vi har alla olika läshastighet, ordförståelse, ämnesbakgrund osv. Så försök inte imitera klasskamrater, utan hitta ditt sätt att läsa. Det finns många saker man kan göra för att bli mer effektiv med sin läsning, så därför har jag spelat in ett antal kortare filmer om olika lästekniker

Kan du rekommendera några specifika böcker eller artiklar om lästeknik eller studieteknik som du tror är särskilt användbara? 

- Nej, faktiskt inte. Många studenter jag har mött genom åren har gemensamt att de har läst olika böcker om studieteknik, kollat på online föreläsningar och Youtubeklipp osv, men upplevt att det är svårt att med dessa navigera och komma vidare i sin utveckling på egen hand. Mitt tips är i stället att lyssna på sig själv, för det är endast du själv som kommer att ha svaret på hur just du fungerar. Skulle du köra fast och vill bolla tankar så når du Studieteknikstödet via denna länk så kan vi tillsammans se över just din situation: Stöd i studieteknik.

 

Hur kan man använda teknologi, som till exempel e-böcker eller appar, för att förbättra sin läsförmåga? 

- Det är en fantastisk tid som vi lever i just nu, då det hela tiden kommer ny appar som alla har för avsikt att stötta oss i vårt lärande eller organiserande utav vår tid. För att få en första inblick i vad som erbjuds så rekommenderar jag att ni kollar in den sammanställning som några av mina bibliotekskollegor har tagit fram: Tips på användbara appar

Vad skulle du säga skiljer mellan att läsa sin utbildning på campus och att läsa på distans? Finns det något man kan göra i sin studiemiljö för att bli mer effektiv? 

- Oavsett om du studerar på campus eller via distans så rekommenderar jag starkt att hitta rutiner i vardagen. En rutin att funderar över är vart studerar jag bäst? Ibland kan hemmiljön göra det svårt att studera, då det finns mycket som kan stjäla vår uppmärksamhet. Fundera över om det finns en plats som du kan finna studiero på. Det kan vara på universitetsbiblioteket, ditt lokala bibliotek där du bor, ett lärcentrum eller någon annan allmän plats du kan gå till. På så vis kan känslan infinna sig i att man ”går till jobbet”, och att den platsen förknippas med tider att passa, ansvar för att lämna in uppgifter innan deadline osv. 

Avslutningsvis, vad skulle du skicka med alla studenter på sin studieresa? 

- Det är viktigt att komma ihåg att du inte bara ska orka med din studietid, utan du ska sedan ha ett helt arbetsliv framför dig som du ska orka med. Det är ingen som kommer tacka dig för att du körde slut på dig själv under första läsåret, utan det är viktigt att hitta en hälsosam balans med den tid du har. Planering är på så vis A och O för att du ska må bra, och att du har kraft till både studier, fritid och rätt mängd sömn. 
Glöm inte heller bort varför du studerar, måla upp tydligt för dig själv vad som är din vision och dina drömmar. Sätt gärna upp delmål längs studieresans gång som du kan sträva efter, och på så vis påminnas om den stig du har valt att varandra och vart den ska leda dig framöver. 


Sidan uppdaterades 2023-09-18