Bibliotekets och studentstödets nyhetsbrev

Nytt från Universitetsbiblioteket och studentstödet är ett elektroniskt nyhetsbrev med information om händelser inom UB:s verksamheter. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post ca 4 till 5 gånger per år.

miun3449.jpg

Om du är intresserad av att ta del av nyhetsbreven från Universitetsbiblioteket och studentstödet så kan du anmäla dig för att få utskicken till din e-postadress.

Anmäl dig här!

Här nedan finner du länkar till de senaste nyhetsbreven som har skickats ut från avdelningen.

2020

2020-05-15 Om ombyggnation av biblioteket på campus Östersund, sommaröppettider, åtkomst av bibliotekets digitala resurser.

2020-03-06 Om det nya avtalet med Wiley, nya aktiviteter i Studieverkstaden, Miun Research Exhibition mm.

2019

2019-12-19 Om det nya avtalet med Elsevier, bibliotekets öppettider under jul, serveruppgradering mm.

2019-05-17 Om nytt biblioteksdatasystem, sommaröppettider, OA-fonden, förtidsröstning till EU-valet mm.

2019-03-07 Om Studieverkstad på gång, åtgärder efter UX-undersökningar, ABK-nätverksträff, bibliotekschef mm.

2018

2018-12-19 Om förändringar i databasutbudet 2019, öppettider under jul och nyår, resultat av UX-undersökningar mm.

2018-10-18 Om forskarworkshop om "fallet Elsevier", APC-fonden, UX-undersökningar, ÖB på ny tjänst mm.

2018-08-22 Om forskarworkshop om "Rovdjurstidskrifter", nystart för Skrivstödet, förtidsröstning i Sundsvall mm.

2018-05-18 Om husmöten med avdelningar, bibliotekets öppettider under sommaren, Bibsam:s avtalsförhandlingar med Elsevier mm.

2018-03-14 Om e-böcker från Springer, Svenska databaser, ny funktionalitet i EvaSYS, öppet hus i Learning Lab, studentmentorer mm.

2017

2017-12-21 Om bibliotekets öppettider under jul och nyårshelg, förändringar i databaser, bibliotekets chatt och Instagramflöde mm.

2017-10-17 Om översyn av studentportalen, biblioteket i Moodle, Registreringsstuga och resultatet av biblioteksenkäten mm.

2017-08-14 Om workshops för att tillgängliggöra forskning, nytt datum för uppgradering av Moodle, öppettider inför terminsstart mm.

2017-05-12 Om sommarens öppettider, internationellt Open Access-samarbete, lärares egna frågor i EvaSys, uppgradering av Moodle mm.

2017-03-02 Om nytt gränssnitt för Primo, mallar i Moodle, Nationalencyklopedin som app, biblioteksvärdar och statistik för UB:s verksamhet 2016 mm.

2016

2016-12-15 Om öppettider under julhelgen, KB:s besök, stöd i referenshanteringssystem, bokcirkel mm.

2016-10-13 Om lärares frågor i EvaSys, Open Access-publicering med Springer, Get It Now mm.

2016-08-19 Om bibliotekets och LRC:s nya organisation, filstorlek i Moodle, pedagogisk inspirationsdag mm.

2016-05-13 Om öppettider under sommaren, utveckling av EvaSys, utbud av workshops mm.

2016-03-03 Om flytt av EDC, Sambiblioteket, nedstängning av äldre Moodleinstallation, RFID mm.

2015

2015-11-30 Om pedagogiskt café, meddelandesystem i Moodle, Alfresco, boken "Bortom förlägenheten" mm.

2015-08-18 Ej utskick (kalibrering av nytt e-postsystem vid Miun)

2015-05-19 Om uppgradering av Moodle, MiunPlay, e-campus och ny bibliotekswebb, studentportal mm.

2015-03-09 Om ombyggnad av biblioteket i Sundsvall, fillagring med Box, uppsatsworkshop, kurslitteratur mm.

2014

2014-12-11 Om namnbyte lärplattformen 2.0, e-bokspaket, minskad administration för fjärrlåneavgifter, språkverkstad mm.

2014-10-20 Om grupper i lärplattformen, SRM - Sage Research Methods, Mina kurser i studentportalen, omlokaliseringen mm.

2014-08-08 Om rutiner för kursbeställningar, ORCID, E-nav, informationspass om tidigare och nya versionen av Moodle mm.

2014-06-18 Extra utskick om systemunderhåll och driftstopp.

2014-05-07 Om avslutningshögtid, tillgång till artiklar via proxy, kontaktpersoner vid läshinder, e-campus-projektet mm.

2014-02-27 Om pedagogiskt forum, bibliotekets kursrum i lärplattformen, användarråd inom system för lärande, nytt kopieringsavtal mm.

2013

2013-12-17 (Nyheter från LRC)