Biblioteksrådet ska behandla övergripande strategiska frågor rörande universitetsbibliotekets inriktning och verksamhet, samt utgöra ett rådgivande organ till bibliotekschefen. Rådet ska även säkerställa och verka för att universitetsbiblioteket används effektivt i såväl grundutbildning som forskning.

Biblioteksrådets protokoll

Rådet sammanträder med fyra möten per år och har följande sammansättning:

Ordförande

Eva Dannetun, prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.

Representanter från fakulteterna

Sandra Wall-Reinius, HUV
Roland Anrup, HUV
Åsa Carlsund, HUV
Ersättare: Anders E Johansson, HUV

Ingela Bäckström, NMT
Mattias Edman, NMT
Christina Amcoff Nyström, NMT
Ersättare: Kristina Brink, NMT

Studentrepresentanter

Caroline Vendle, studentkåren Sundsvall
Hilda Månsson, studentkåren Östersund

Biblioteksrepresentanter

Torun Sundström och Daniel Fahlén, gruppledare UB (sammankallande)