Bibliotekstjänster för forskare

Till biblioteket kan du som doktorand eller forskare vända dig med frågor om öppen tillgång, publiceringsstrategier, registrering av publikationer, forskningsdata, visualisering och bibliometri. Här hittar du information om hur du går tillväga för att publicera din avhandling, ansöka om ISBN, publicera en rapport, göra din forskning tillgänglig via DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).

Registrera dina forskningspublikationer i DiVA och kom ihåg att parallellpublicera om möjligt. På så sätt synliggör och tillgängliggör du din forskning för andra.

Koppla samman publikationerna med ditt användar-id vid Mittuniversitetet och posterna blir synliga på din personliga sida. Det data som registreras i DiVA används som underlag för bibliometriska analyser.