Till biblioteket kan du som doktorand eller forskare vända dig med frågor om öppen tillgång, publiceringsstrategier, registrering av publikationer, forskningsdata, visualisering och bibliometri.