Bibliometri innebär kvantitativa metoder för analys av vetenskapliga publikationer. Med bibliometriska metoder är det möjligt att analysera bland annat samarbetsmönster, citeringsgrad och produktivitet.

Kontakt

Publicering på Mittuniversitetet

Publicering på Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2021-11-01