Boka undervisning i informationssökning och referenshantering

I högskolelagen förordas att studenten under grundutbildningen "skall utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå" (SFS 1992:1434, 1 kap, 8§).

Biblioteket Campus Östersund

Boka informationskompetensundervisning

Ort

Sidan uppdaterades 2023-02-21