MiunSkills för lärare

Hjälp dina nya studenter till en bättre start på deras studietid!

 • MiunSkills består av 12 lektioner uppdelade i tre olika kategorier: Universitetet och universitetsstudier, Akademiska kunskaper och Må bra. Lektionerna är gjorda för att vara tillräckligt övergripande för att vara relevanta oavsett vilken utbildning studenten går, men samtidigt tillräckligt innehållsrika för att studenterna ska få lära sig något meningsfullt.

  Så fungerar universitetet

  Här introduceras studenterna till universitetets organisation och stödfunktioner, de system som vi använder (Moodle, Zoom, Ladok, O365 och Inspera), studentkåren och studentinflytande m.m.

  Universitetsstudier och kursupplägg

  Här får studenterna kunskaper om kursplaner, studiehandledningar, hemtentor, seminarium, PM m.m. De får också tips om hur de kan skapa bra förutsättningar för grupparbeten och kommunicera med sina lärare.

  Studera med en funktionsnedsättning

  Här ges en presentation av det stöd som finns tillgängligt för de studenter som har behov av extra stöd.

  Studieteknik

  Här presenteras studieteknik i alla färger och former!

  Informationssökning

  Här får studenterna grundläggande kunskaper i vad som är lämpliga informationskällor för sina studieuppgifter och vad man ska tänka på när man söker efter information.

  Vetenskapliga artiklar

  Studenterna lär sig här vad en vetenskaplig artikel är och hur de kan avgöra huruvida en artikel är vetenskaplig eller inte.

  Källkritik

  Här får studenterna verktyg för att källkritiskt kunna granska källor och utmanas att reflektera över sina egna förutfattade meningar.

  Referenser

  Här ges en överblick om varför det är viktigt med referenser, hur referenser är uppbyggda och vikten av att vara konsekvent när de följer en referensguide.

  Plagiering

  Här ges information om vad som räknas som plagiering och vad parafrasering är.

  Akademiskt skrivande

  Studenterna lär sig här grundläggande kunskaper i vad akademiskt skrivande är och hur man kan utveckla och förbättra sitt eget skrivande.

  Må bra

  Lektionen handlar om vikten att ta hand om sig själv för att må bra och kunna orka studera, och förhoppningsvis kunna undvika allt för mycket stress.

  Skapa rutiner

  Här ges handfasta tips kring hur man kan skapa en daglig rutin som ger en bra balans mellan studier och fritid.

 • För nya studenter är det svårt att veta vad de faktiskt behöver veta. De är också i en situation där de översköljs av information från alla håll och kanter, som det kan vara svårt för dem att ta till sig och prioritera. En rekommendation från en lärare väger betydligt tyngre än en länk på en hemsida. Om du tycker att MiunSkills är viktig och talar varmt om den så kommer det att smitta av sig på dina studenter och chansen att de genomför MiunSkills ökar betydligt.

  MiunSkills är dessutom rätt tidskrävande (den beräknas ta 7-8 timmar i anspråk), så det är lätt hänt att studenterna tappar bort den i allt annat som behöver göras. Därför är det viktigt att bli påmind och uppmuntrad att genomföra den och återbesöka den med jämna mellanrum.

  Det allra bästa är naturligtvis om MiunSkills kan integreras i terminens första kurs på något vis, så att studenterna på ett naturligt sätt kan se den som en del av sin utbildning.

 • Dessa PowerPoint-presentationer kan du ladda ner och använda vid t.ex. en kursintroduktion när du vill informera studenterna om MiunSkills. Glöm inte att titta i kommentarsfältet i PowerPointen för förslag på vad du kan berätta. Det är också fritt fram att modifiera presentationen så att den passar dig.

  Presentation på svenska

  Presentation på engelska

 • Poängtera att MiunSkills är uppbyggd utifrån studentbehov och studentönskemål. Det här är information som studenter som kommit före dem har sagt att de önskat att de hade fått redan från början.

  Berätta att det är vanligt för nya studenter att uppleva förvirring och osäkerhet kring sin nya situation, men att MiunSkills kan hjälpa dem att snabbt och lätt lära sig hur saker och ting fungerar.

  Påminn kontinuerligt om kursen under de första veckorna. Det är så mycket annat som pockar på uppmärksamhet i början av studietiden att det kommer behövas påminnelser för att studenterna ska komma ihåg och prioritera att genomföra MiunSkills. Ju oftare du pratar om den, desto viktigare kommer den framstå för studenterna.

  Ta några minuters lektionstid då och då och fråga hur det går, eller om det uppstått några frågor utifrån kursen.

  Om det passar in i ert kursmaterial, gör gärna hänvisningar till kursen där det är lämpligt. "Om ni har gjort lektionen om referenser i MiunSkills så kommer ni kanske ihåg..." och liknande.

 • MiunSkills finns dels i Moodle och dels på webben. När du ska länka in MiunSkills i din egen kursplattform rekommenderar vi att du använder Moodlevarianten. Där finns förutom lektionerna också kunskapsquiz där studenterna kan testa sig själva, samt att de erbjuds möjligheten att ge feedback på kursen.

  Har du en grupp språkmässigt mixade studenter kan du naturligtvis länka till både den svenska och den engelska upplagan av MiunSkills.

 • Självklart finns det även en engelsk upplaga av MiunSkills.

  Precis som med den svenska upplagan så finns den dels som en Moodlekurs och dels som en webbsida.

  Vi har i samråd med International Relations Office (IRO) modifierat vissa av lektionerna något för att bättre kunna informera våra internationella studenter om svenska förhållanden.

 • Utifrån de utvärderingar som har gjorts i pilotomgången av MiunSkills så vet vi att ca 90 % av de studenter som genomförde kursen kände sig bättre förberedda för sina studier efter att ha genomfört MiunSkills, och 100 % sade att de skulle rekommendera MiunSkills till andra studenter.

  Några citat från utvärderingarna:

  Jättebra kurs! Hade inte alls känt mig lika trygg om jag inte gjort den.

  Såå bra och tacksam kurs. Verkligen lärorik och hjälpsam!

  Bra med information om olika delar av studietiden och väldigt mycket användbar information vad gäller hur man studerar vid ett universitet, vad man bör tänka på och även vilka olika vägar man kan gå om man behöver hjälp. Bra också med en del som handlar om att ta hand om sig.

  Väldigt användbar och tydlig, den har hjälpt mig som en klassfadder barn får vid skolstart :-)

  Mycket bra kurs som hjälpt mig jätte mycket nu i början av mina studier.

  Jättebra verktyg! Berör alla viktiga frågor man kan ha som student.

  En bra kurs som tar upp i stort sätt allt man som student vill veta. Tydliga, pedagogiska kurser med bra navigation mellan momenten. Jag känner mig mycket tryggare med studierna nu och förstår även vikten av att ta hand om mig själv och må bra!

  Jag tycker det var ett bra verktyg man kan använda för att få en inblick i hur allt fungerar som och även för att kunna gå tillbaka i framtiden när man funderar på något.

 • Absolut! MiunSkills är tillgängligt året om för alla studenter och lärare. Lektionerna är fristående och lämpar sig utmärkt för att upptäcka enskilt eller att återanvända till utifrån behov. Oavsett vilken termin studenterna befinner sig på så kan du alltid hänvisa dem till MiunSkills om de uttrycker att de har svårigheter med något område, om du själv upptäcker brister i studenternas kunskaper kring exempelvis referenshantering eller akademiskt skrivande, eller om du upplever att de behöver stöd gällande till exempel studieteknik eller att hantera stress.

  Lektionerna är även fritt tillgängliga för dig som lärare att använda i din undervisning, till exempel när du ska introducera vetenskapliga artiklar eller referenshantering.

 • Studenterna informeras om MiunSkills både i det generella välkomstbrev som skickas ut till alla i samband med antagningen, och i det välkomstbrev som programmen skickar ut, så de studenter som är uppmärksamma och intresserade har redan fått möjlighet att genomföra kursen. Dock är det långt ifrån alla som är så uppmärksamma eller intresserade, så behovet av engagerade lärare är ändå stort. Och tänk vilken positiv självförtroendeboost det kommer bli för de studenter som redan har gjort MiunSkills när du börjar prata om hur viktig den är!  

 • Om något ämne skulle vilja göra kursen obligatorisk så kan kursansvarig lärare beställa en kopia av Moodlekursen från gertrud.ivarsson@miun.se. Kopian blir då kopplad till er kurskod och fungerar precis som era vanliga kursrum. Ni lärare kan därmed själva bestämma hur ni vill använda kursen, samt följa upp studenternas deltagande. De quiz som finns i Moodlekursen kan fungera som examinationer. Utifrån beräknad tidsåtgång är 0,5 hp en lämplig poängsättning.

 • Har du frågor om MiunSkills eller vill lämna feedback kan du mejla antingen till gertrud.ivarsson@miun.se eller biblioteket@miun.se

Sidan uppdaterades 2023-08-29