Design Open

Spara favorit 8 maj maj 2019
Tove Luksepp, Design Open 2018
Vinnaren av Design Open 2018/19, Tove Luksepp.


Design Open är en designtävling som vänder sig till alla designutbildningar på gymnasienivå med syfte att höja kvaliteten på utbildningarna samt att öka intresset för design, naturvetenskap och teknik. Vi ser att detta uppnås bland annat genom att bygga nätverk av lärare och professionella industridesigners och skapa kontakter med företag/organisationer som bidrar med skarpa designuppdrag.

Design Open genererar många nya idéer varav ett antal kan kommersialiseras. Tävlingen innehåller inte bara tävlingsmoment utan utvecklar också deltagarnas lärandeprocessen inom designämnet och tillför ny kompetens kring temat för tävlingsuppgiften. 


Välkommen att delta!

Kontakt

Ansvarig för Design Open:
Semra Sahin, Mittuniversitetet
semra.sahin@miun.se
010-142 86 29