Design Open

Spara favorit 27 okt oktober 2017
Designopen Kick-off
Tävlingmoment i Designopen Kick-off

Design Open är en designtävling som vänder sig till alla designutbildningar på gymnasienivå med syfte att höja kvaliteten på utbildningarna samt att öka intresset för design, naturvetenskap och teknik. Vi ser att detta uppnås bland annat genom att bygga nätverk av lärare och professionella industridesigners och skapa kontakter med företag/organisationer som bidrar med skarpa designuppdrag.

Design Open genererar många nya idéer varav ett antal kan kommersialiseras. Tävlingen innehåller inte bara tävlingsmoment utan utvecklar också deltagarnas lärandeprocessen inom designämnet och tillför ny kompetens kring temat för tävlingsuppgiften. 
Välkommen att delta!

Tävlingsuppgiften 2017

Kontakt

Ansvarig för Design Open:
Johanna Henriksson, Mittuniversitetet
johanna.henriksson@miun.se
010-142 84 28