Fjällvandring i Bydalen

Ekoteknik, 180 hp

Ekologisk teknik och hållbara lösningar blir allt viktigare när samhället behöver anpassas till kommande klimatutmaningar. Ekoteknikprogrammet ger dig goda kunskaper om hur vi kan använda naturens resurser på ett globalt hållbart sätt och förbereder dig för yrkesverksamhet inom området – såväl i Sverige som internationellt.


 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-H4211
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4M21
 • Start: Hösttermin 2024
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Antal platser: 20
 • Språk: Engelska
 • Anmälningskod: MIU-H4461
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

I det här programmet kombinerar vi miljövetenskap med miljöteknik för att du ska få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, ger dig träning i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Detta behövs då vi både behöver förstå hur naturen och samhället fungerar, och hur vi kan få dem att fungera tillsammans.

Ekoteknikprogrammet är öppet för både svenska och internationella studenter, vilket innebär att delar av undervisningen sker på engelska. Programmets upplägg ger dig möjlighet att välja om du vill läsa på Campus Östersund eller på distans.

Samläsning sker mellan distans- och campusstudenter samt mellan våra tre olika ekoprogram – Ekoteknik, Ekoingenjör och Ekoentreprenör för hållbar utveckling. Det gör att klassen blir stor och ger många tillfällen till erfarenhetsutbyte för dig som studerar. Du kommer också att samläsa med internationella studenter, vilket bidrar till ett internationellt perspektiv på miljöfrågor.

Undervisningens upplägg

Distansprogrammet har 2-3 obligatoriska sammankomster per termin i Östersund.

Behörighet

Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science.

Efter utbildningen

Våra tidigare studenter jobbar som företagare eller som anställda inom företag och myndigheter inom alla typer av arbeten som har med miljöfrågor, miljöteknik och hållbar utveckling att göra. Några exempel är miljöansvarig på företag, avfallsingenjör, miljöinspektör på kommun eller länsstyrelse, företagare inom ekoturism, produktutvecklare inom småskalig livsmedelsförädling, energioptimerare, folkhälsohandläggare, Agenda 21-handläggare, miljöadministratör på energibolag, Grön Trafik-handläggare, med mera.

Du kan också fördjupa dina kunskaper genom ytterligare studier i vårt masterprogram.

Arbetslivskontakt

Ekoteknikprogrammet har en lång tradition av praktiska moment i undervisningen. Sedan 1983 har studenterna jobbat både mot företag och myndigheter under studietiden. Att avsluta utbildningen med ett arbete åt ett företag eller myndighet blir ofta en bra merit som start på arbetslivet.

Kontakt

Frågor om programmet

Läs mer
Sidan uppdaterades 2024-03-27