Starting spring 2013, RCR publishes a report series. Published reports can be found below, both English and Swedish.

Publications

Reports

Lindquist, L. (2024). The Prevention of Lethal School Violence : A Literature Study. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2024:1).  

Hassanen, S. & Sjöstedt, A. (2023). Multipla och kroniska kriser i tid och rum : upplevelser av corona-pandemin. (RCR Working Paper Series 2023:1).  

Danielsson, E. , Alirani, G. , Oscarsson, O. , Große, C. , Olausson, P. M. , Jacobsson, J. & Öhman, S. (2023). Att ta ledartröjan i krisen : Utvärdering av MSB:s samordningsuppdrag under Coronapandemin. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:2).  

Oscarsson, O. (2023). Resiliens och “serious games” : en kunskapsöversikt. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2023:3).  

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Olausson, P. , Danielsson, E. , Gunneriusson, H. , Mujezinovic, D. & Öhman, S. (2022). Länsstyrelsen Västernorrland - Intern utvärdering av krisledningsarbete med anledning av Covid‐19. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:2).  

Wall, E. , Kvarnlöf, L. & Ljungdahl, J. (2022). Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser : en litteraturstudie. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:3).  

Kvarnlöf, L. (2020). Hur kan vi förstå hemberedskap? : En orientering i hemberedskap som politiskt och empiriskt fenomen. (RCR Working Paper Series 2020:1).  

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Sparf, J. & Petridou, E. (2019). Resilience in Practice : A Survey of Recent European Union Projects. (RCR Working Paper Series 2019:4).  

Linnell, M. (2019). Resilient mottagande av flyktingar – ett europeiskt perspektiv. (RCR Working Paper Series 2019:2).  

Kolmodin, S. (2019). "Community" och "resiliens" - inga självklara begrepp. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:3).  

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Kvarnlöf, L. , Magnusson, M. & Öberg, L. (2017). Kunskapsöversikt : Övningsverksamhet. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:2).  

Brännström, L. , Giritli Nygren, K. , Lidén, G. & Nyhlén, J. (2016). Invandring till jobb : Mottagande och etablering bland utrikes födda i Västernorrlands län. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2016:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Danielsson, E. , Sparf, J. , Karlsson, R. & Oscarsson, O. (2015). Sektorsövergripande samverkan vid kriser. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Linnell, M. (2013). Community approaches involving the public in crisis management : A literature review. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:5).  

Johansson, R. (2013). Professional emergency responders and unorganized volunteers : incident sites as meeting places. Östersund : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2013:2).  

Olofsson, A. (2013). Risker i ett heterogent samhälle : sårbarhetsbegreppet - dess relevans och problematik. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2013:1).  

Strand, S. & Selenius, H. (2013). Uppföljning av patienter som har överförts eller skrivits ut från Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall under tidsperioden 2005-2010. (RCR Working Paper Series 2013:4).  

The page was updated 3/14/2023