Research study in simulated nature environment

In this study we collaborated with ETOUR researchers studying how tourism operators can lower carbon footprint. The lab was turned into Järvzoo animal park through video, sound, and scent and 90 participants visited the animal park ‘virtually’.

Tre personer står i ett mörkt rum med ryggen mot betraktaren. På väggen projiceras en bild av en bred träspång i skogen. Ovanför spången sitter en träskylt med texten Här börjar vildmarken.

The page was updated 2/9/2023