FSCN träd

FSCN – Fibre Science and Communication Network is a multi-disciplinary research centre at Mid Sweden University. FSCN carries out research that supports the development of forest-based industries and new opportunities for forest-based biomaterials.

News in FSCN research centre

Thu 15 Dec
Thu 15 Dec

Docentföreläsning med Jan-Erik Berg

Torsdagen den 15 december, kl 11.00 – 12.00 håller Jan-Erik Berg sin docentföreläsning inom ämnet kemiteknik. Docentföreläsningen kommer att hållas på engelska och ges som hybridföreläsning som kan följas antingen på plats i Sundsvall sal E409 Campus Åkanten, eller via Zoom.

Happy woman exercising outdoors.

Vi vill ta vara på din energi!

Vuxen och barn fiskar på brygga

Trämaterial som ersätter plast

FSCN in media

The page was updated 12/7/2022