Thu 21 Sep 2017 11:23

On September 19-20 2017 we gathered with partner companies and funders to discuss and evaluate results from the research program e2mp - energy efficiency in mechanical pulping.

FSCN

Partner companies were Holmen, SCA, Valmet and Stora Enso, and PFI (Norge), Chalmers, SLU, LTH, Andritz and Norske Skog.

Project leader was professor Per Engstrand, Mid Sweden University.

Vid fullskaletester har vi visat att vi kan minska energiförbrukningen med ca 25 procent jämfört med dagens teknik i pappersbruken. Resultaten i demoskala vid pappersindustrin uppgår till 30 procents energireduktion för tryckpapper och 27 procent för kartong. De studier som genomförts hittills gör det troligt att slutmålet på 50 procents energireduktion bedöms fullt möjligt att uppnå till år 2021 som var den ursprungliga målsättningen för forskningsprogrammet. Forskningen har bedrivits med stöd från Energimyndigheten, KK-stiftelsen och Norges Forskningsråd. Läs mer på www.e2mpi.se.

Presentations during the seminar

 • Anders Fällström, Mid Sweden University
 • Introduction and background to e2mp Jan Hill, QualTech
 • e2mp project portfolio Per Engstrand, Mid Sweden University
 • Fundamental principles of energy efficiency in TMP/CTMP Hans Höglund, Mid Sweden University
 • Softened TMP refining, new segment design Birgitta Engberg, Mid Sweden University
 • Chip pretreatment from lab to mill Louise Logenius, Mid Sweden University
 • Chip pretreatment, mill implementation Braviken Erik Nelsson, Holmen Paper/Miun
 • Modified chipping Per Engstrand, Mid Sweden University
 • Microwaves Geoffrey Daniel, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • BAT study and sampling Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • Process intensification and energy efficiency Christer Sandberg, Holmen Paper/Miun
 • Fiber development and energy efficiency Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • HC-LC refining Rita Ferritsius, Stora Enso/Miun
 • LC refining Christer Sandberg, Holmen Paper/Miun
 • e2mp-ox Lars Johansson, RISE/PFI
 • Intensified refining incl Skoghall case study Jan Hill, QualTech
 • Advanced HYP for board Thomas Granfeldt, Valmet
 • Strong paper from HYP Gunilla Pettersson, Mid Sweden University
 • CTMP developments and new opportunities Sven Nogren, Mid Sweden University
 • Ultrasound treatment Örjan Johansson, Luleå Tekniska Universitet
 • Fix the mix Olof Ferritsius, Mid Sweden University
 • Reflections and opportunities, wrap up discussion Per Engstrand et al. Mid Sweden University
 • Future research Per Engstrand, Mid Sweden University

Contact


Recommended

The page was updated 1/29/2021