Thu 22 Nov 2018 11:12

A selection of researchers from FSCN research centre, STC researchcentre, Design department, education and CER research centre met students from Timrå Gymnasium, and companies from Timrå region on Science Meeting at Sundsvall Timrå Airport.

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

av

There were a lot of interesting discussions and meetings during the day. Science meeting was a part of Näringslivsveckan and arranged in cooperation with the municipalities in Sundsvall, Timrå and Härnösand. 

The program for the day and participants

Introduction

Andreaz Strömgren, Timrå kommun
Hans Erik Nilsson and Mattias O’Nils, Mittuniversitetet

Research Lab tour

Future car technologies, batteries and new cellulosic materials
Nicklas Blomquist, Magnus Hummelgård and Christina Dahlström, Mittuniversitetet
FSCN research centre Fibre Science and Communication Network

Internet of Things, Smart Industry och Remote Tower Center
Rikard Hamrin and Joakim, Mittuniversitetet
STC research centre, Sensible Things that Communicate

Projektet BIA - Boende, integration och affärsutveckling
Projektet är ett delprojekt i samarbete med Timrå kommun och Timråbo
Micael Löfqvist, Timråbo
Gustav Lidén, Mittuniversitetet
Forskningsprojektet Hållbart samhällsbyggande, HåSa, inom vilket BIA är ett delprojekt, drivs av Mittuniversitetets forskningsmiljöer CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer, RCR - Risc and Crisis Research Centre samt  FGV – Forum för genusvetenskap.

Digitalization for elementary school
Jimmy Jaldemark, Mittuniversitetet
Avdelningen för Utbildningsvetenskap

Design for everyone
Lena Lorentzen och Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet

Read more about Näringslivsveckan.

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo

Recommended

The page was updated 1/18/2023