Business Innovation Seminar with Mattias Bodin from H&M

Save favourite 5 Oct October 2018

See the seminar with Mattias Bodin from H&M on our website.

Cirkulär produktion inom textilindustrin - en vision för 2030

Mattias Bodin, Hållbarhetsexpert H&M

Mattias Bodin har arbetat för H&M sedan 2003. Hans arbetsuppgifter har handlat om områden som kvalitetssäkring, produktsäkerhet, miljöpåverkan och begränsning av kemikalier. Mattias arbetar inom den globala hållbarhetsavdelningen vid H&M:s huvudkontor i Sverige och har tidigare tillbringat flera år i Kina och Bangladesh och arbetat med hela värdekedjan.

Mattias huvuduppgift idag är att säkerställa utvärderingen av materialens miljöprofil och spårbarhet och att engagera företaget med material och processinno­vationer på bästa sätt. H&M:s mål är att enbart använda återvunnet material eller andra hållbara material i sina produkter år 2030. Mattias har en civil-ingenjörsexamen i kemiteknik från KTH i Stockholm.

Se filmen från Business Innovation Seminar

Mattias Bodin H&M

Cirkulär produktion inom textilindustrin - en vision för 2030

Tillbaka till toppen
Close menu
Favourite /globalnavigation/closemenu