Smart lösning kan öka livskvalitet för rullstolsburna

Wed 12 Apr 2017 10:26

Ny teknik möjliggör snabbare upptäckt om en person i rullstol inte sitter bra och behöver justera sin sittställning. I forskningsprojektet ”SMART – smarta system och tjänster” har bolaget Permobil tillsammans med forskare vid Mittuniversitetet utvecklat teknik som kan förebygga trycksår.

Trycksensorer

För en rullstolsburen person kan det vara svårt att känna om sittställningen är fel eller att komma ihåg att justera sin position ibland. Det kan leda till en alltför konstant belastning vilket kan ge nedsatt blodcirkulation och även trycksår.

Lisbeth Kristiansen, lektor och docent i omvårdnad vid Mittuniversitetet, är delaktig i projektet och berättar om fördelarna ur ett vårdperspektiv.

- Oberoende av orsaken bakom att en person är rullstolsburen så gagnas kroppen av att röra på sig så mycket som möjligt. Att variera trycket förbättrar blodcirkulationen och minskar risken för smärtsamma och ofta svårbehandlade trycksår, säger Lisbeth Kristiansen.

Företaget Permobil har identifierat behovet av att mäta hur rullstolsburna sitter och fördelar trycket i sina permobiler. Tekniken, som består av en yta med 16 sensorer som monteras under sitsen, mäter hur den rullstolsburne sitter och fördelar trycket över sittdynan. Informationen kan sparas i rullstolen för senare avläsning eller skickas trådlöst till en dator där en illustration visar tryckfördelningen i realtid. Det ger en snabb bild över en eventuellt ofördelaktig tryckfördelning över sitsen, och hur den kan justeras för att undvika komplikationer.

- Tekniken ger oss bättre insikt i hur våra användare sitter och rör sig i sina permobiler, vilket på sikt kan leda till innovationer som främjar hälsan för den rullstolsburne, säger Tomas Stenlund, chef för mjukvaru- och elektronikutveckling på Permobil.

Tekniken kan även användas på fler sätt än att enbart mäta tryck. En möjlighet är också att göra en form av träningsapplikation där den rullstolsburne på en skärm får uppmaningar att röra på sig och fördela trycket mot en viss sida för att skapa rörelse.

Forskningen bedrivs på Mittuniversitetets forskningscentrum STC – Sensible Things that Communicate. Tekniken är både kostnadseffektiv och relativt enkel vilket talar för framtida användning och produktutveckling. Satsningen är en del i forskningsprojektet ”SMART – smarta system och tjänster” där STC tillsammans med 30 partnerföretag vill öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kommer kunna dra nytta av denna nya marknad.

Kontakt

Forskningsprojekt

Smart City
STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo

Recommended

The page was updated 2/22/2018