For information in english contact the project leader

For information in english contact the project leader

Facts

Project period

181201-211231

Project leader

Härnösands kommun: Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och närståendeenheten, socialförvaltningen

Härnösands kommun: Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och närståendeenheten, socialförvaltningen

Funders