Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som stärker kopplingen mellan forskning, samhälle och näringsliv och skapar en gemensam kraft för utveckling och hållbar tillväxt.

Surfare som surfar i vågorna utanför Härnösand.

Samverkan sker genom att organisera och samfinansiera prioriterade forskningsprojekt och förstudier. Avtalet gäller till 2024 och ska bidra till att:

  • stödja utvecklingen av kommunens och de kommunala bolagens verksamhet
  • stödja utvecklingen utifrån kommunens tillväxtstrategi 
  • öka attraktiviteten för både Härnösands kommun och Mittuniversitetet

Härnösands kommuns tillväxtstrategi

Kontakt Härnösands kommun

Anneli Kuusisto
Utvecklingsstrateg tillväxt
E-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
Telefon: 070-55 06 770

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Martin Paju

Forskningsrådgivare|Research Advisor

010-1428686