Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publications

Articles in journals

Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2024). Filling the void : Rural disaster volunteerism during the Swedish wildfires of 2018. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 105    

Kvarnlöf, L. & Ekholm, S. (2023). Krisbiografier : Att skapa mening kring skogsbränder och klimatkrisens temporalitet. Sociologisk forskning, vol. 60: 3-4, pp. 251-273.  

Kvarnlöf, L. (2022). Landsbygder i brand : Kroniska kriser och krishantering på periferialiserade platser. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 31, pp. 1-8.  

Kvarnlöf, L. , Montelius, E. & Danielsson, E. (2022). Privilegierad prepping när beredskap mest blir konsumtion. ETC,  

Kvarnlöf, L. (2021). "Bara framtiden kan visa om vi gör det här rätt" : Att göra vardag av den svenska strategin. Sociologisk forskning, vol. 58: 1-2, pp. 133-152.  

Kvarnlöf, L. & Wall, E. (2021). Stories of the storm : the interconnection between risk management strategies and everyday experiences of rurality. Journal of Risk Research, vol. 24: 8, pp. 1016-1029.    

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Militariseringen av Covid-19. Dagens Arena, vol. Mars: 31

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2019). Hållbarhet, hälsa och hemberedskap : Berättelser om när klimatkrisen blåste in i svensk glesbygd. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 96: 3, pp. 446-454.    

Kvarnlöf, L. (2018). A need to help : stories of emergent behaviour from the scene of accident. International Journal of Emergency Services, vol. 7: 3, pp. 203-213.  

Johansson, R. , Danielsson, E. , Eriksson, K. , Kvarnlöf, L. & Karlsson, R. (2018). At the external boundary of a disaster response operation : The dynamics of volunteer inclusion. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 4, pp. 519-529.    

Heidenstrøm, N. & Kvarnlöf, L. (2018). Coping with blackouts : A practice theory approach to household preparedness. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 26: 2, pp. 272-282.  

Kvarnlöf, L. (2016). Emergence in the sociology of Mead : Process, interaction and the conditions of social life. Sociologisk forskning, vol. 53: 3, pp. 227-245.    

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2014). Boundary practices at incident sites: Making distinctions between emergency personnel and the public. International Journal of Emergency Services, vol. 3: 1, pp. 65-76.    

Wall, E. & Kvarnlöf, L. (2012). Riskfyllt vatten : Hur individen skapar förståelse av oväntad parasitförekomst i dricksvattnet. Sociologisk forskning, vol. 49: 1, pp. 5-24.

Eliasson, L. (2010). En forskare i räddningsjacka : Om forskarrollens platsbundenhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, : 2, pp. 35-45.

Chapters in books

Kvarnlöf, L. (2022). Everyday Life During Covid-19 in Stockholm : A biographical approach. In Covid-19 and the Sociology of Risk and Uncertainty : Studies of Social Phenomena and Social Theory Across 6 Continents. Palgrave Macmillan (Critical Studies in Risk and Uncertainty). pp. 147-166.  

Kvarnlöf, L. (2022). Vad är en kris när skogen brinner? : Berättelser om akuta och kroniska kriser. In Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. pp. 58-59.

Kvarnlöf, L. & Montelius, E. (2020). Den kvinnliga hemberedskapen : Genus och ansvar i krisberedskapskampanjer. In Genus, risk och kris. Lunda : Studentlitteratur AB.

Kvarnlöf, L. (2019). När det brinner runt knuten - Risk, roller och resurser i samband med skogsbrandsevakuering. In Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. pp. 17-31.

Conference papers

Kolmodin, S. & Kvarnlöf, L. (2024). Beyond Choice? : The Structural Conditions of (in)Voluntary Work in Civil Society. Paper presented at the Sociologidagarna, Göteborg, 13-15 mars, 2024

Kvarnlöf, L. (2022). "This is something that we need to get used to" : Stories about acute and chronic crises. Paper presented at the NEEDS 2022, Copenhagen University, November 1-3, 2022

Eriksson, K. & Kvarnlöf, L. (2021). Forest fires and landscape identity : values, meanings and engagement in local communities. Paper presented at the Northern European Conference on Crisis and Disasters, Mid Sweden University, Sweden, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Kvarnlöf, L. (2021). When Resources aren't enough: Rural (disaster) volunteerism as a compensatory act. Paper presented at the The Northern European Conference on Emergency and Disaster Studies, Mid Sweden University, Sweden, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Johansson, R. , Danielsson, E. , Kvarnlöf, L. & Eriksson, K. (2018). Preconditions of emergence : Volunteerism in disaster response operations. Paper presented at the NEEDS conference, Amsterdam, Netherlands, March 21-23, 2018.

Kvarnlöf, L. & Johansson, R. (2013). Boundary practices at incident sites: making distinctions between emergency personnel and the public. Paper presented at the The 11th conference of the European Sociological Association. Turin, August 28th–31st 2013

Doctoral theses

Kvarnlöf, L. (2015). Först på plats : Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen. Dis. (Comprehensive summary) Östersund : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 216)  

Reports

Kvarnlöf, L. , Danielsson, E. , Ekholm, S. , Eriksson, K. & Johansson, R. (2022). Frivilligheten och skogsbränderna sommaren 2018. Östersund : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2022:1).  

Wall, E. , Kvarnlöf, L. & Ljungdahl, J. (2022). Individens ansvar och möjligheter vid extraordinära händelser : en litteraturstudie. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2022:3).  

Kvarnlöf, L. (2021). Hemberedskap och vardagens praktiker : Urbana och rurala perspektiv. (MSB 1699 1699).    

Kvarnlöf, L. (2020). Hur kan vi förstå hemberedskap? : En orientering i hemberedskap som politiskt och empiriskt fenomen. (RCR Working Paper Series 2020:1).  

Kvarnlöf, L. , Magnusson, M. & Öberg, L. (2017). Kunskapsöversikt : Övningsverksamhet. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:2).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).  

Bellman, L. , Gebert-Persson, S. , Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Nyhlén, S. , Olofsdotter, G. , Kvarnlöf, L. , Lidén, G. & et al. (2015). Att vända det onda till gott : möjligheter till nytänkande i mellersta Norrland till följd av den demografiska förändringen. Sundsvall : Mittuniversitetet (RCR Working Paper Series 2015:1).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Kvarnlöf, L. (2013). Samverkan under räddningsinsatser. (RCR Working Paper Series 2013:3).  

Danielsson, E. , Johansson, R. & Eliasson, L. (2011). Samverkan i praktiken. Stockholm : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB forskning ).    

Demarin, E. , Danielsson, E. , Eliasson, L. , Johansson, R. , Olofsson, A. , Sparf, J. & Öhman, S. (2010). Samhällsvetenskapliga perspektiv på risk och kris : Uppfattning, kommunikation och organisation..  

The page was updated 5/7/2021