Lovisa Högberg

Universitetslektor|Lecturer

  • Professional title: Lecturer
  • Academic title: PhD (Engineering)
  • Department: Department of Economics, Geography, Law and Tourism (EJT)
  • Telephone: +46 (0)10-1428041
  • Email: lovisa.hogberg@miun.se
  • Visitor address: Kunskapens väg 4
  • Room number: A314b Östersund, L302B Sundsvall
  • Location: Östersund
  • Research centers: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Employee in the subject: Economics

Publications

Articles in journals

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & Af Klintberg, T. (2016). Sustainable Renovation Strategy in the Swedish Million Homes Programme : A Case Study. Sustainability, vol. 8: 4    

Borg, L. & Högberg, L. (2014). Organization of Laundry Facility Types and Energy Use in Owner-Occupied Multi-Family Buildings in Sweden. Sustainability, vol. 6: 6, pp. 3843-3860.    

DeLisle, J. , Grissom, T. & Högberg, L. (2013). Sustainable real estate : An empirical study of the behavioural response of developers and investors to the LEED rating system. Journal of Property Investment & Finance, vol. 31: 1, pp. 10-40.  

Högberg, L. (2013). The impact of energy performance on single-family home selling prices in Sweden. Journal of European Real Estate Research, vol. 6: 3, pp. 242-261.  

Högberg, L. , Lind, H. & Grange, K. (2009). Incentives for improving energy efficiency when renovating large-scale housing estates : A Case Study of the Swedish Million Homes Programme. Sustainability, vol. 1: 4, pp. 1349-1365.

Chapters in books

Högberg, L. (2019). Modeller för att mäta samhällsvärde. In Samhällsentreprenörskap och regionalt värdeskapande i Norden. Steinkjer, Norge : Embla Akademisk. pp. 183-212.

Högberg, L. (2018). Hållbarhet i fastighetsföretagande. In Fastighetsekonomi och fastighetsrätt : Fastighetsnomenklatur. Stockholm, Sverige : Fastighetsnytt Förlags AB. pp. 475-488.

Warne, M. , Danielsson, E. & Högberg, L. (2017). Torget : en plats för hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv. In Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). pp. 64-71.  

Conference papers

Högberg, L. (2016). Social sustainability in a renovation context. In Proceedings.

Mandell, S. , Högberg, L. & Netzell, O. (2014). Price discovery over space. In Western Regional Science Association, 53d annual meeting.

Doctoral theses, comprehensive summaries

Högberg, L. (2014). Building Sustainability : Studies on incentives in construction and management of real estate. Dis. (Comprehensive summary) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2014

Licentiate theses, comprehensive summaries

Högberg, L. (2011). Incentives for energy efficiency measures in post-war multi-family dwellings. Lic. (Comprehensive summary) Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, 2011

Reports

Högberg, L. , Lind, H. , af Klintberg, T. & Björk, F. (2016). Knivstamodellen BoKvar för renovering av bostäder : Hur man kan få en vettig avvägning mellan insatser och hyreshöjning. Stockholm : (Meddelande. Inst. för fastigheter och byggande 2016:7).  

Högberg, L. (2015). Who will close the energy efficiency gap? : A quantitative study of what characterizes ambitious housing firms in Sweden. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 2015:1).

Lind, H. , Annadotter, K. , Björk, F. , Högberg, L. & af Klintberg, T. (2014). Sustainable renovation strategy in the Swedish Million HomesProgramme : A case study. KTH Royal Institute of Technology (Working Paper Series, Department of Real Estate and Construction Management & Centre for Banking and Finance (cefin) 14/02).

Lind, H. & Högberg, L. (2011). Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd. (TRITA-FOB 2011:3).

Högberg, L. (2011). Individual metering and charging in rental housing : creating the right incentives for energy saving?.

Högberg, L. (2011). Real estate owners' views on renovation and energy efficiency in post-war multi-dwelling buildings.

The page was updated 5/7/2021