Magnus Oskarsson

Save favourite

Publications

Articles in journals

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, pp. 36-51.  

Davidsson, E. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2013). Trender och likvärdighet : Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse. Utbildning och Demokrati, vol. 22: 3, pp. 37-52.    

Oscarsson, M. & Karlsson, K. G. (2011). Health Care or Atom Bombs : Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. NorDiNa, vol. 7: 2, pp. 190-201.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Karlsson, K. G. & Strömdahl, H. (2009). Science for all or science for some : What Swedish science students want to learn about in secondary science and technology and their opinions on science lessons.. NorDiNa, vol. 5: 2, pp. 213-229.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Strömdahl, H. & Karlsson, K. G. (2009). Science in society or science in school : Swedish secondary teachers' beliefs about science and science lessons compared with what their students want to learn. NorDiNa, vol. 5: 1, pp. 18-34.    

Books

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2003). Lärande i arbetet : bilder från några skolutvecklingsprojekt. Härnösand : Härnösand Color Tryck

Chapters in books

Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. In Flip the system : Förändra skolan från grunden. Lund : Studentlitteratur. pp. 43-54.

Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv. In Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm : Natur och kultur. pp. 45-61.

Oskarsson, M. (2014). Vart tog världens bästa skola vägen?. In Skolan ut ur krisen. Stockholm : Tiden.

Fredriksson, U. & Oskarsson, M. (2013). Skolans likvärdighet i ett internationellt perspektiv. In Slaget om den likvärdiga skolan. Stockholm : Kata (Katalys). pp. 67-80.

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2002). Fysik i ingenjörsutbildningen. In Sju ämnesdidaktiska artiklar. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan. pp. 33-50.

Conference papers

Oscarsson, M. (2006). Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2006). Science teachers´ instruction in relation to students´ interests and experiences Two divergent agendas : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2005). What Science Teachers Teach and Its Relations to Students Interest in Science and Technology.

Jidesjö, A. & Oscarsson, M. (2004). Students´ attitudes to science. Some results from the ROSE-project in Sweden..

Reports

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).  

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Fredriksson, U. , Sundgren, M. , Lundgren, M. & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm : Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Ingemansson, I. , Karlsson, K. G. , Oscarsson, M. , Pettersson, A. & Taube, K. (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 306).

Kullerstedt, M. , Nyström, A. , Oscarsson, M. & Risberg-Borg, K. (2004). Hur ser ungdomar på naturvetenskap? : Projektarbete. NOT-projektet..