Magnus Oskarsson

Docent |Associate Professor

  • Professional title: Associate Professor
  • Academic title: Associate Professor
  • Department: Department of Engineering, Mathematics and Science Education (IMD)
  • Telephone: +46 (0)10-1428245
  • Mobile: 0730363193
  • Email: magnus.oskarsson@miun.se
  • Room number: E312
  • Location: Sundsvall

Research projects

Current

HAND in HAND

Finished

HAND in HAND

Publications

Articles in journals

Kozina, A. , Marušić, I. , Oskarsson, M. , Veldin, M. , Vidmar, M. , Mlekuž, A. , Štremfel, U. & Vršnik Perše, T. (2022). Predictive value of empathy components for types of aggression in the school setting : a cross-country comparison. Educational studies (Dorchester-on-Thames), vol. 48: 6, pp. 827-843.  

Jakobsson, A. & Oskarsson, M. (2019). Klassrumsstudier i ljuset av kunskapstrender i PISA : Elevers kunskaper i naturvetenskap ur ett likvärdighetsperspektiv. Utbildning och Demokrati, vol. 28: 3, pp. 5-15.  

Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Karlsson, K. (2017). Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? : Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8. NorDiNa, vol. 13: 1, pp. 36-51.    

Davidsson, E. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2013). Trender och likvärdighet : Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse. Utbildning och Demokrati, vol. 22: 3, pp. 37-52.    

Oscarsson, M. & Karlsson, K. G. (2011). Health Care or Atom Bombs : Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. NorDiNa, vol. 7: 2, pp. 190-201.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Karlsson, K. G. & Strömdahl, H. (2009). Science for all or science for some : What Swedish science students want to learn about in secondary science and technology and their opinions on science lessons.. NorDiNa, vol. 5: 2, pp. 213-229.    

Oscarsson, M. , Jidesjö, A. , Strömdahl, H. & Karlsson, K. G. (2009). Science in society or science in school : Swedish secondary teachers' beliefs about science and science lessons compared with what their students want to learn. NorDiNa, vol. 5: 1, pp. 18-34.    

Books

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2003). Lärande i arbetet : bilder från några skolutvecklingsprojekt. Härnösand : Härnösand Color Tryck

Chapters in books

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. & Dahlström, H. (2020). Quality assurance in the HAND in HAND project. In Social, emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe : Relationships matter. Hamburg : Verlag Dr. Kovaè (Studien zur Schulpädagogik). pp. 219-233.  

Frediksson, U. , Rasmusson, M. , Eliasson, N. , Oskarsson, M. , Pettersson, A. , Sollerman, S. & Karlsson, K. G. (2018). Inhemska elever och elever med utländsk bakgrund i PISA-undersökningarna. In Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. pp. 147-160.

Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2018). Likvärdighet. In Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. pp. 115-130.

Karlsson, K. G. , Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2018). Naturvetenskap i PISA. In Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. pp. 86-103.

Karlsson, K. G. , Oskarsson, M. & Fredriksson, U. (2018). Svenska resultat i internationell jämförelse. In Pisa under 15 år : resultat och trender. Stockholm : Natur och kultur. pp. 161-169.

Oskarsson, M. (2017). En marknadsstyrd skola. In Flip the system : Förändra skolan från grunden. Lund : Studentlitteratur AB. pp. 43-54.

Oskarsson, M. & Karlsson, K. G. (2017). Pisa ur ett forskarperspektiv. In Utvärdering och bedömning i skolan. Stockholm : Natur och kultur. pp. 45-61.

Oskarsson, M. (2014). Vart tog världens bästa skola vägen?. In Skolan ut ur krisen. Stockholm : Tiden.

Fredriksson, U. & Oskarsson, M. (2013). Skolans likvärdighet i ett internationellt perspektiv. In Slaget om den likvärdiga skolan. Stockholm : Kata (Katalys). pp. 67-80.

Karlsson, K. G. & Oscarsson, M. (2002). Fysik i ingenjörsutbildningen. In Sju ämnesdidaktiska artiklar. Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan. pp. 33-50.

Conference papers

Westman, A. , Jidesjö, A. & Oskarsson, M. (2022). Science Identity among Swedish secondary students. Paper presented at the IOSTE XX International Symposium 2022, Recife, Brazil, 25th - 29th July  

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). An Update of Secondary Student's Interest in Science and Technology in Sweden.. Paper presented at the ESERA 2021 - European Science Education Research Assosiation, Braga, Portugal, [DIGITAL] August 30 to September 3, 2021.

Johansson, H. , Oskarsson, M. & von Zeipel, H. (2021). Engineering students’ approach to studying mathematics and its influence on their achievement. Paper presented at the Topic study group 2 at The 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). Trends in student’s interest in Science and technology: Developments and Results from the Relevance of science education second (ROSES) study. Paper presented at the IOSTE 2020 - International Organization for Science and Technology Education, Daegu, Korea, [DIGITAL] February 1-5, 2021.

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). Trender i elevers intresse för naturvetenskap och teknik : resultat från The Relevance of Science Education Second (ROSES) studien. Paper presented at the FND2020 Svensk förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik, Göteborg, Sweden, November 11-12, 2020.

Oskarsson, M. & Eliasson, N. (2019). Everyday knowledge in Timss2015. Paper presented at the ESERA 2019, Bologna, Italy, August 26-30

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2019). Fysikbegreppets flyktighet : En konsekvens av kursplaneförändringar?. In Från forskning till fysikundervisning : Bidrag från konferensen 10-11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik. Linköping, Sverige : (Naturvetenskapernas och teknikens didaktik). pp. 33--46.  

Oskarsson, M. , Westman, A. & Jidesjö, A. (2019). Roses - The Relevance Of Science Education Second. Paper presented at the 13th conference ESERA (European Science Education Research Association), Bologna, Italy, 26th–30th August, 2019

Westman, A. & Oskarsson, M. (2018). Students’ engagement in a new learning environment. Paper presented at the XVIII IOSTE Symposium, Malmö, Sweden 13-17 Aug, 2018

Osborne, J. , Oskarsson, M. , Serder, M. & Sjoberg, S. (2017). The PISA Science Assessment for 2015 and the Implications for Science Education : Uses and Abuses. In COGNITIVE AND AFFECTIVE ASPECTS IN SCIENCE EDUCATION RESEARCH. (Contributions from Science Education Research Series). pp. 191--203.    

Oscarsson, M. (2006). Interest profiles in science among 15-year old students in Sweden. : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2006). Science teachers´ instruction in relation to students´ interests and experiences Two divergent agendas : IOSTE XII symposium.

Oscarsson, M. & Jidesjö, A. (2005). What Science Teachers Teach and Its Relations to Students Interest in Science and Technology.

Jidesjö, A. & Oscarsson, M. (2004). Students´ attitudes to science. Some results from the ROSE-project in Sweden..

Reports

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2021). ROSES codebook : Data entry, cleaning and reporting. Mid Sweden University    

Jidesjö, A. , Oskarsson, M. & Westman, A. (2020). ROSES Handbook : Introduction, guidelines and underlying ideas. Sundsvall : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2020:1).  

Johansson, H. , Oskarsson, M. & Nyström, P. (2018). Glömska eller ytliga fysikkunskaper : Fördjupad analys av svenska elevers sjunkande fysikresultat i TIMSS Advanced 2015. Stockholm : Skolverket (Övriga trycksaker ).    

Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Lundgren, M. , Pettersson, A. , Rasmusson, M. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 - Bakgrund och metoder med exempel. Stockholm : Skolverket

Rasmusson, M. , Oskarsson, M. , Eliasson, N. , Lundgren, M. , Karlsson, K. G. , Fredriksson, U. , Pettersson, A. & Sollerman, S. (2016). PISA 2015 : 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Stockholm : Skolverket    

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. & Oskarsson, M. (2014). PISA 2012 - Digital problemlösningsförmåga hos 15-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 406).  

Fredriksson, U. , Sundgren, M. , Lundgren, M. & Oskarsson, M. (2013). Digital och traditionell läsning : Analys av olika elevgruppers läsning utifrån PISA 2009. Stockholm : Skolverket (Skolverkets aktuella analyser ).    

Pettersson, A. , Oskarsson, M. , Fredriksson, U. , Karlsson, K. G. , Sollerman, S. , Eliasson, N. , Rasmusson, M. & Sundgren, M. (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 398).  

Taube, K. , Fredriksson, U. , Rasmusson, M. , Karlsson, K. , Pettersson, A. , Ingemansson, I. , Hammarberg, N. , Oscarsson, M. & et al. (2010). Rustad att möta framtiden? : PISA 2009 om 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Stockholm : Fritzes (Internationella studier, Rapporter, Skolverket 352).

Ingemansson, I. , Karlsson, K. G. , Oscarsson, M. , Pettersson, A. & Taube, K. (2007). PISA 2006 : 15-åringars förmåga att förstå, tolka och reflektera - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Stockholm : Skolverket (Skolverkets rapport 306).

Kullerstedt, M. , Nyström, A. , Oscarsson, M. & Risberg-Borg, K. (2004). Hur ser ungdomar på naturvetenskap? : Projektarbete. NOT-projektet..

The page was updated 5/7/2021