Malin Norberg

Save favourite

Publications

Conference papers

Norberg, M. (2018). Elevers meningsskapande av matematikläroböcker. Paper presented at the Madif 11, Matematikdidaktiska forskningsseminariet, 23-24 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2018). Läroboken som multimodal text : En läroboksanalys i grundskolans åk 1 med fokus på subtraktion. Paper presented at the Matematikbiennalen 2018, 25-26 januari 2018, Karlstad

Norberg, M. (2017). Mathematics textbooks in primary school : A multimodal perspective. Paper presented at the Nordic Conference on Mathematics Education, NORMA, Stockholm, 30 maj-2 juni, 2017  

Norberg, M. (2015). How do children in primary school make use of illustrations in mathematics textbooks?. Paper presented at the NERA 2015 The 43th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 4-6 March 2015

Norberg, M. (2015). Making meaning of illustrations : A study of primary school students and affordances in mathematics textbooks. Paper presented at the EECERA _ European early childhood Education Research, Barcelona, Sept.2015  

Reports

Norberg, M. (2014). "Det är för att det ska bli lite svårare?" : - Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa.. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:1).