Marie-Louise von Bergmann-Winberg

Publications

Articles in journals

Salman, K. , Shukur, G. & von Bergmann-Winberg, M. (2007). Comparison of Econometric Modelling of Demand for Domestic and International Tourism: Swedish Data. Current Issues in Tourism, vol. 10: 4, pp. 323-342.  

Books

Salman, A. K. , Shukur, G. & von Bergman-Winberg, M. (2004). Estimating domestic international tourism demand in the objective 6 region in Sweden: : A time seires analysis. Växjö : School of Management and Economics, Växjö Univ. (Working paper series / School of Management and Economics, Växjö University 2004 / 3).

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Kommunernas internationaliserings- och integrationsprocesser : region- och nätverksbyggande i Finland. Stockholm : Fritzes

Chapters in books

von Bergmann-Winberg, M. (2019). Risker för och kriser inom samhällskommunikation, medier och politiskt system - en historisk analys. In Festskrift till Björn Fjæstad: Utvecklingen av en forskningsmiljö : Ett verksamhetsnära engagemang på distans. Sundsvall : Mid Sweden University. pp. 97-114.

Petridou, E. , von Bergmann-Winberg, M. & Alebaki, M. (2018). Entrepreneurship in Times of Crisis : A Resilience Perspective on the Greek Wine Sector. In Governance and Political Entrepreneurship in Europe : Promoting Growth and Welfare in Times of Crisis. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. pp. 207-227.

von Bergmann-Winberg, M. & von Friedrichs, Y. (2016). Political entrepreneurs, networking women entrepreneurs and business growth. In Political Entrepreneurship : Regional Growth and Entrepreneurial Diversity in Sweden. Edward Elgar Publishing. pp. 124-148.  

von Bergmann-Winberg, M. (2014). Social and political entrepreneurship : ways and means to develop sparsely populated regions?. In Social entrepreneurship : leveraging economic, political and cultural dimensions. Springer. pp. 309-324.

von Bergmann-Winberg, M. & Wihlborg, E. (2011). Inledning. Entreprenörer i politikens gränsland och nätverk. In Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Liber. pp. 5-18.

von Bergmann-Winberg, M. (2011). Politiskt entreprenörskap - ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan?. In Politiskt entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Liber. pp. 20-43.

von Bergmann-Winberg, M. (2010). Politiskt entreprenörskap - ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan?. In Bergslagen i globaliseringens tidevarv. Stockholm : Axel och Margaret Ax:son Johnssons stiftelse för allmännyttiga ändamål (Från järnbruk till hjärnkraft).

von Bergmann-Winberg, M. (2010). Vad menas med flernivåstyrning?. In Flernivåstyrning : Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten. Stockholm : Sveriges kommuner och landsting. pp. 8-29.  

von Bergmann-Winberg, M. (2008). Schweden im Umbruch: Endgültige Vorschläge zur Regionenreform. In Jahrbuch des Föderalismus 2008 : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. pp. 393-406.

von Bergmann-Winberg, M. (2005). Regionalisierung in Schweden : Probleme der Übertragung von lokalen und zentralen Aufgaben auf die regionale Ebene. In Jahrbuch des Föderalismus : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. pp. 440-457.

von Bergmann-Winberg, M. (2004). Kan den sociala ekonomin rädda välfärden?. In Arbetsliv och samhällsförändringar,. Lund : Studentlitteratur. pp. 299-312.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Attraktivitet och samverkan på lokal nivå - tillväxtbyn Trångsviken i jämförelse med Bispgården, Åseda och Gnosjö. In Relationsbyggande för ekonomisk utveckling : Från idéer om eknomisk utveckling till lokalt utvecklinsarbete in Norrlands inland. (Arbetsliv i omvandling). pp. 67-88.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Konceptet nätverkshögskola : Flercampus universitet - möjligheter och hinder.. In Sveriges nästa universitet : Mitthögskolans första 10 år. Östersund : Mitthögskolan. pp. 208-.

von Bergmann-winberg, M. (2003). Learning by doing : Die Institutionalisierung von Regionen in einheitsstaatlichen Schweden. In Tübinger Jahrbuch des Föderalismus : Föderalismus, Subsidiarität und Regionen in Europa. Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft. pp. 245-259.

von Bergmann-Winberg, M. (2003). Utveckling av innovativa småföretagsnätverk i form av konsortier. : Fallstudien Trångsviken i en rural tillväxtby. In Relationsbyggande för ekonomisk utveckling : från idéer om ekonomisk utveckling till lokalt utvecklingsarbete i Norrlands inland. Stockholm : Arbetslivsinstitutet (Arbetsliv i omvandling). pp. 67-87.

Torgersen, H. , von Bergmann-Winberg, M. & Fjæstad, B. (2002). Promise, problems and proxies : Twenty-five years of debate and regulation in Europe. In Biotechnology : The making of av global controversy. Cambridge : Cambridge University Press. pp. 21-94.

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Den sociala ekonomin - kejsarens nya kläder eller en regional utvecklingsmotor. In Riv ner Bygg nytt : en debattbok om samhällsstrukturer vid vägskäl. Söderhamn : Tjänsteforum. pp. 316-.

Fjæstad, B. , Öhman, S. , Olofsson, A. , von Bergmann-Winberg, M. & Seger, N. (2001). Sweden, the lid is on, but for how long?. In Biotechnology 1996-2000 : The years of controversy. London : Science Museum. pp. 267-281.

Fjæstad, B. , Öhman (Olsson), S. , Olofsson, A. & von Bergmann-Winberg, M. (1998). National profile: Sweden. In Biotechnology in the public sphere : A European sourcebook. London : Science Museum. pp. 130-143.

Collections (editor)

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Wihlborg, E. (ed.) (2011). Politikens entreprenörskap : kreativ problemlösning och förändring. Malmö : Liber

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Tallberg, P. (ed.) (2010). Flernivåstyrning : Framgångsfaktorer för kommuner, regioner och staten. Hässleholm : Sveriges kommuner och landsting

von Bergmann-Winberg, M. (ed.) & Enjolras, B. (ed.) (2002). Plural Economy and Socio-economic Regulation.. Liége, Belgium : International Centre of Research and Information on the Public and Cooperative Economy (CIRIEC)

Conference papers

von Bergman-Winberg, M. (2007). The Institutionalisation of Regions and the Redefinition of Regional Authority and Regional Competencies in the Nordic Countries : Regional Studies Association. Regions in Focus Conference, Lisbon 2-5 April 2007.

von Bergmann-Winberg, M. (2005). Reconstructing the regional level in Sweden and Finland. In NOPSA 2005 (Nordic Political Science Association).

von Bergmann-Winberg, M. & Sandberg, K. W. (2002). Entreprenörskap via IT för glesbygden? : Sundsvall42. In Dokumentation. 15-17 oktober 2002. Sundsvall : . pp. 155-

Salman, K. & von Bergmann-Winberg, M. (2002). Modelling the Tourism Domestic Demand to the Area No. 6 in Sweden. : the 11th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research conference.

von Bergmann-Winberg, M. & Sandberg, K. W. (2002). Några aspekter på tillväxtfaktorer, nätverk och vinnande kluster inom framgångsrika regioner - en jämförande studie. : Nationella tillväxtkonferensen. Forskarmöte om tillväxt, Piteå 23-24 april 2002..

von Bergmann-Winberg, M. (2001). Public and Third Sector in Welfare Service Production in Sweden - In terms of Supplement or Partnership. : International Research Conference on Co-ops and Social Enterprizes. Gävle 7-9/6 2001.

von Bergmann-Winberg, M. & Sätre Åhlander, A. (2001). The New Interpretation of the Swedish Model of Social Economy. : CIRIEC Transversal Group. Paris, 9/10 2001.

Reports

von Bergmann-Winberg, M. & Nordtug, J. (2006). Municipality Branding : Cooperation and development in Steinkjer, Sollefteå, Akureyri and Sortland. Steinkjer : Trøndelag forskning og utvikling (Notat / Trøndelag forskning og utvikling 2006:4).

von Bergmann-Winberg, M. & Sätre Åhlander, A. (2002). The new interpretetaion of the Swedish model in Plural Economy and Socio-economic Regulation.. Liége : CIRIEC

The page was updated 5/7/2021